Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

ŽIAK AKO HLAVNÝ AKTÉR VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE | 07.09.2021

Pracujeme s novou učebnicou geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ


GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM