Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vlastiveda inak | 15.06.2022

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu vlastiveda v ZŠ


Lektori:

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Ukončila štúdium učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ rozšírené o prírodno-vlastivedno-technické vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tu pokračovala ako interná doktorandka so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku. V roku 2007 získala certifikát z odborného kurzu pedagogiky, psychológie a sociálnej práce. V súčasnosti pôsobí na Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči ako učiteľka pre prvý stupeň. Spolupracuje s vydavateľstvom Raabe a EXPOL PEDAGOGIKA pri tvorbe titulov pre prvý stupeň ZŠ s prírodovedným zameraním.