Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

SKAMARÁŤ SA S ČÍTANÍM! | 22.08.2022

Čítajme so žiakmi s radosťou


Lektori:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Silvia Škultétyová

autorka učebníc pre špeciálne školy

Ukončila učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na UK v Trnave. V roku 2007 ukončila Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva. Má dlhoročná prax vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím v A a B variante v ŠZŠ v Handlovej a v poradenskom zariadení pri ŠZŠ v Handlovej (práca so žiakmi ZŠ s poruchami učenia a správania). Ďalej má dlhoročnú prax v Súkromnom centre PPPaP v Prievidzi (práca so žiakmi ZŠ a SŠ s poruchami učenia a správania). Je hlavnou autorkou učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy.