Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Upevňovať – opakovať – TESTOVAŤ | 08.11.2023

Ako so žiakmi na druhom stupni ZŠ efektívne opakovať učivo zo slovenského jazyka a literatúry a kvalitne ich pripraviť na Testovanie?


Lektori:

Mgr. Júlia Machánová

Mgr. Júlia Machánová

učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a náboženská výchova na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku Žilinskej univerzity. Je učiteľkou s prvou atestáciou a vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov. Učila na viacerých základných školách, momentálne učí na základnej škole v Bratislave slovenský jazyk a anglický jazyk. Absolvovala zahraničnú stáž vo Veľkej Británii (Dorset) – Brána jazykov pre učiteľov otvorená. Absolvovala niekoľko aktualizačných vzdelávaní, špecializačné vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie a inovačné vzdelávanie Čitateľská gramotnosť. V minulosti spolupracovala s pedagogickým nakladateľstvom na lektorských posúdeniach.