Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako sú na tom piataci z matematiky? | 13.12.2022

To najdôležitejšie o Testovaní pre učiteľov matematiky


Lektori:

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Vyštudovala učiteľstvo matematika – geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde ukončila aj rigorózne konanie. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania matematiky. Po štúdiu na vysokej škole začala učiť na gymnáziu. Neskôr súbežne začala pracovať na Štátnom pedagogickom ústave, kde pôsobila mnoho rokov a spolupracovala s viacerými ďalšími inštitúciami, napr. NÚCEM, MPC, CVTI, pedagogické fakulty. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti matematiky a finančnej gramotnosti. Pôsobila ako učiteľka na základnej škole. V súčasnosti pracuje ako šéfredaktorka vo vydavateľstve Expol Pedagogika.