Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako učiť digitálne a interaktívne | 15.12.2022

Námety na činnosti, ktoré spestrujú a zatraktívňujú žiakom učenie.Lektori:

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Vyštudovala učiteľstvo v aprobácii matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila aj rigorózne konanie. Na Fakulte matematiky, informatiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania matematiky. Po štúdiu na vysokej škole začala učiť na gymnáziu. Neskôr súbežne začala pracovať v Štátnom pedagogickom ústave, kde pôsobila mnoho rokov a spolupracovala s viacerými ďalšími inštitúciami, napr. NÚCEM, MPC, CVTI, a pedagogickými fakultami. V súčasnosti opäť pôsobí v školskom prostredí základnej školy – na ZŠ na Riazanskej ulici v Bratislave. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti matematiky a finančnej gramotnosti.