Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Legislatíva v praxi škôl | 01.02.2023

Právne predpisy a ich aplikácia v praxi škôl – základné informácie o zmenách vo vykonávacom predpise


Lektori:

PaedDr. Ingrid Kováčová

PaedDr. Ingrid Kováčová

špecialista pre základné vzdelávanie Odborového zväzu školstva

Pedagogické vzdelanie získala na UK v Bratislave. Pôsobí v rezorte školstva 25 rokov. Oblasť, v ktorej sa profiluje je základné školstvo. V základnej škole pôsobila 16 rokov. Prešla z pozície učiteľky základnej školy cez pozíciu vedúcej metodického združenia, zástupkyňu riaditeľa základnej školy v Bratislave. Skúsenosti nadobudla v oblasti riadenia pracovného pedagogického kolektívu v základných školách. Viac ako 10 rokov pôsobila v štátnej správe tiež pre oblasť základného školstva, prax má v oblasti prípravy školských stratégií a všeobecne záväzných predpisoch, koncepčných materiálov, v ústrednom orgáne štátnej správy, konkrétne na sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odbore základných škôl, kde sa ako jeho riaditeľka okrem problematiky základného školstva venovala i problematike materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí a školského stavovania.