Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Nepodceňujme prípravu na Testovanie 9  | 02.02.2023

Nielen o tom, ako kvalitne pripraviť deviatakov na testovanie, ale aj o tom, ako ich zbaviť stresu z písomných skúšok


Lektori:

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Vyštudovala učiteľstvo v aprobácii matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila aj rigorózne konanie. Na Fakulte matematiky, informatiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania matematiky. Po štúdiu na vysokej škole začala učiť na gymnáziu. Neskôr súbežne začala pracovať v Štátnom pedagogickom ústave, kde pôsobila mnoho rokov a spolupracovala s viacerými ďalšími inštitúciami, napr. NÚCEM, MPC, CVTI, a pedagogickými fakultami. V súčasnosti opäť pôsobí v školskom prostredí základnej školy – na ZŠ na Riazanskej ulici v Bratislave. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti matematiky a finančnej gramotnosti.