Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie cudzincov v škole | 06.02.2023

Ako deťom s cudzím jazykom uľahčiť adaptáciu v školách


Lektori:

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka na 1. stupni ZŠ

Už 27 rokov pracuje ako učiteľka prvého stupňa základnej školy. Snaží sa používať moderné metódy vzdelávania tak, aby deti do školy chodili rady a práca ich bavila. Dlhodobo sa venuje žiakom s nadaním, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom cudzincom. V školskom roku 2019/2020 postúpila do semifinále súťaže Global Teacher Prize Czech Republic 2020 a dostala sa medzi 33 najlepších učiteľov Českej republiky.