Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Predškolák s ADHD? Žiadny problém! | 07.02.2023

O tom, ako možno aj pre predškolákov s ADHD zabezpečiť úspešný štart v základnej škole


Lektori:

Mgr. Zuzana Kuncová

Mgr. Zuzana Kuncová

psychologička

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Absolvovala krátkodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii pre deti aj dospelých a tiež dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Ovláda základy slovenského posunkového jazyka. Od roku 2010 pracovala ako psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach. Aktuálne pracuje v ambulancii klinickej psychológie v Košiciach, kde sa venuje psychologickej diagnostike, poradenstvu a psychoterapii najmä pre deti, mladých ľudí a ich rodičov. Zameriava sa na ťažkosti v emocionálnom a sociálnom vývine, psychosomatické ťažkosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy autistického spektra a rôzne druhy postihnutia.