Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Malí školáci a angličtina: Ako na to? | 15.02.2023

Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ


Lektori:

Mgr. Libuša Bednáriková

Mgr. Libuša Bednáriková

učiteľ profesijného rozvoja v Národnom inštitúte vzdelávania mládeže v Bratislave

Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský a anglický jazyk na viacerých školách v Bratislave a absolvovala špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka v odbore prekladateľstvo. Naposledy pôsobila na Súkromnej spojenej škole Cambridge International School v Bratislave ako učiteľka slovenského jazyka a slovenčiny pre cudzincov. Od roku 2013 spolupracuje s odborným nakladateľstvom RAABE Slovensko pri tvorbe testov a pracovných listov zo slovenského jazyka a anglického jazyka. Lektorka má aj skúsenosti s výučbou detí s poruchami učenia a pozornosti. Momentálne pracuje na Krajskom pracovisku Národného inštitútu vzdelávania  mládeže v Bratislave ako učiteľka profesijného rozvoja.