Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Slovenčina pre piatakov | 16.02.2023

Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ


Lektori:

Mgr. Iveta Barková

Mgr. Iveta Barková

riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci, spoluautorka učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ

Absolvovala magisterské štúdium (M.A.) na Central European University, Budapest, Faculty of History a učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia dejepis – slovenský jazyk a literatúra na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako garant tvorby a posudzovateľ testov pre ISCED 2 pre NÚCEM, pôsobila ako učiteľka na 2. stupni ZŠ a ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci. V roku 2020 získala národnú cenu Učiteľ Slovenska, v roku 2021 bola nominovaná v TOP 50 v medzinárodnom ocenení The Global Teacher Prize. Od r. 2016 je zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromnej základnej školy v Senci, je spoluautorkou učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ.