Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Hodiny biológie INAK | 28.03.2023

Webinár s praktickými príkladmi didaktických hier a aktivizujúcich metód na hodinách biológie človeka. Tipy a nápady na aktivity vo všetkých ročníkoch ZŠ a SŠ.


Lektori:

Mgr. Martina Klieštiková

Mgr. Martina Klieštiková

riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského pedagogický odbor biológia – environmentalistika. Počas štúdia začala pracovať pre rôzne organizácie, ktoré sa venovali ekovýchove s novým spôsobom vyučovania, čo ju inšpirovalo k založeniu vlastného občianskeho združenia Envirosvet. Envirosvet sa venuje ekovýchove pre postihnuté deti, deti v detských domovoch ale aj ekovýchovným programom pre základné a materské školy. Popri práci v Envirosvete pracuje ako učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave.