Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Hudobná výchova – inšpirácie a hry  | 18.04.2023

Inšpirácie pre hudobnú výchovu v materských, základných školách a v špeciálnych základných školách


Lektori:

PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

vysokoškolská pedagogička, učiteľka a lektorka hudby

Vyštudovala hudobnú vedu so zameraním na hudobnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Tu ukončila aj doktorské štúdium. Doktorandské štúdium absolvovala na Prešovskej univerzite v Prešove. Vyučovala na viacerých základných školách a základných umeleckých školách ako učiteľka hudby. Viedla pravidelné hudobno-pohybové dielne pre deti 1+ s rodičmi a hudobno-tvorivé dielne pre učiteľov na Slovensku. Absolvovala akreditovaný výcvik edukačnej muzikoterapie v Čechách. V súčasnosti vyučuje hudobno-didaktické predmety na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je národnou koordinátorkou za Slovensko v organizácii European Association for Music in Schools (EAS). Je autorkou knižiek Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej (2009), Muzilienka: Hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+ (2018) a spoluautorkou učebnice Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly (2011).