Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

OPAKOVANÝ: Angličtina jednoducho a efektívne| 03.05.2023

Ako nám učebnice angličtiny umožňujú vyučovať anglický jazyk bez prílišnej časovej náročnosti na prípravu hodiny a zároveň efektívnym spôsobom


Lektori:

Mgr. Veronika Šefčíková

Mgr. Veronika Šefčíková

učiteľka anglického jazyka na základnej škole

Ukončila štúdium Masarykovej univerzity v Brne, odbor učiteľstvo anglického a francúzskeho jazyka pre základné školy. V rámci diplomovej práce sa venovala princípom a stratégiám učenia založenom na mozgu, tzv. brain-based learning, ktoré natrvalo ovplyvnilo jej štýl učenia. Po ukončení štúdia začala učiť na základnej škole Alexandra Dubčeka v Bratislave, kde pôsobí doteraz. Vyučuje anglický jazyk na prvom aj na druhom stupni základnej školy. Popri učení sa venuje aj súkromným hodinám s deťmi s poruchami učenia. Rada sleduje aktuálne, inovatívne prístupy vo výučbe jazyka s implementáciou z poznatkov z psychológie a preferuje kreatívny prístup k učeniu.