Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet? | 03.09.2020

Námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím


VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL -
UČEBNICA


Súvisiace webináre

Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba? | 31.08.2020

Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba? | 31.08.2020

Ponuka námetov na konkrétne aktivity na spoznávanie spoločenského prostredia ŠKÔLKA..

Ako na dvojročné deti? | 08.10.2020

Ako na dvojročné deti? | 08.10.2020

O tom, prečo je adaptačný proces a pobyt v inštitúcii z pohľadu vývinovej psychológie pre dvojročn..

Podporme najmenších v ich vývine! | 19.10.2020

Podporme najmenších v ich vývine! | 19.10.2020

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), ..