Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako začať s tréningom kritického myslenia – práca s informáciami a predstavivosť | 25.09.2023

Pod vedením autora pracovných zošitov pre základné školy a 8-ročné gymnáziá si vyskúšate aktivity, ktoré by mali deti viesť k efektívnemu využívaniu kreativity, fantázie a analýzy pri práci s každodennými informáciami.


Lektori:

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

 lektor v Akadémii kritického myslenia

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Masarykovej univerzite v Brne štúdiom sociológie, kde sa venoval najmä urbánnym a kultúrnym štúdiám či kvantitatívnemu sociálnemu výskumu. Najformatívnejšou súčasťou jeho života bola debatná komunita, ktorej súčasťou je už dvanásť rokov. V radoch Slovenskej debatnej asociácie si prešiel všetkým od súťažnej debaty po dobrovoľnícku a profesionálnu časť. Je lektorom mäkkých zručností spojených s kritickým myslením, predovšetkým argumentácie, umenia reakcie a náročných konverzácií.