Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Rozvoj grafomotoriky u detí | 21.11.2023

Stačí, keď dieťa zvládne nakresliť slniečko?


Lektori:

Mgr. Lucia Ďuríčková

Mgr. Lucia Ďuríčková

detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2012 sa venuje deťom predškolského veku. Postupne sa odborne profilovala najmä na deti so separačnými úzkosťami, Aspergerovým syndrómom a na deti často označované ako nezvládnuteľné. Pôsobila aj ako učiteľka v súkromnej materskej škole. Túto prax a svoje odborné skúsenosti sa rozhodla spojiť a založiť škôlku, ktorá poskytuje priestor aj deťom so špeciálnymi potrebami. Má ukončené vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou a filiálnej terapii, obe využíva aj v praxi. Aktuálne naďalej pôsobí aj na pozícii učiteľky, robí odborné a výchovné poradenstvo pre rodičov a odborne pracuje s deťmi.