Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Učenie ma baví | 02.05.2024

Aktivizujúce metódy výučby


KULIFERDO ŠTVRTÁKOM

Lektori:

Mgr. Petra Hertl

Mgr. Petra Hertl

autorka pracovných zošitov

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku. Učila na prvom stupni ZŠ Kalinčiakova v Bratislave. Jedenásť rokov pôsobí ako redaktorka v odbornom nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko a Expol pedagogika. Zaoberá sa najmä publikáciami určenými pre materské školy a 1. stupeň ZŠ, pričom je aj autorkou niektorých publikácií.