Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako na etiku v 5. ročníku | 22.05.2024

Inšpirácie, nápady a tipy na aktivity, metódy a formy práce na hodinách etickej výchovy v 5. ročníku ZŠ


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Lektori:

Mgr. Eva Mozolová

Mgr. Eva Mozolová

učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ so špecializáciou na matematiku. V  roku 2005 absolvovala kontinuálne inovačné vzdelávanie Etická výchova pre primárne vzdelávanie a od roku 2013 vyučuje  predmet etická výchova vo všetkých ročníkoch. V súčasnosti pôsobí na ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany ako učiteľ - špecialista. Od roku 2013 je koordinátorkou environmentálnej výchovy a spolupracuje s neziskovou organizáciou CEEV Živica na projekte Záhrada, ktorá učí.