Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

PRVOUKA AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV| 02.02.2021

O tom, ako žiakov priviesť k zručnostiam z prírodovednej oblasti a ako im sprostredkovať učivo tak, aby dokázali poznatky využiť v bežnom živote.


PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY


Súvisiace webináre

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl..