Články

Vzdelávanie z pohodlia domova? ÁNO

Vzdelávanie z pohodlia domova? ÁNO
Aj vy sa radi vzdelávate a hľadáte inšpirácie pre svoju pedagogickú prax? Učíte biológiu? Etiku? Pracujete v materskej škole? Máte diabetes? Zbystrite! Máme online bezplatný webinár práve pre vás!

 

Využitie digitálnych technológii vo vyučovaní biológie

Praktické príklady aktivít s využitím digitálnej technológie na hodinách biológie vo všetkých ročníkoch ZŠ a SŠ

Dátum: 14. máj (utorok) 2024 o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára: 

vplyv využívania digitálnych  technológií vo vzdelávaní

kompetencie učiteľa pri digitálnom vzdelávaní

ako správne využívať digitálne technológií vo vyučovacom procese

využitie digitálnych technológií ako didaktických pomôcok

mobil - ako ho využiť vo vyučovacom procese (príklady mobilných aplikácii využiteľných na hodinách biológie či prírodovedy - vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda)

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl, gymnázií a stredných škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Kreslíme a maľujeme s najmenšími

Vývinové špecifiká kresby a jej využitie v kolektíve materskej školy

Dátum: 15. máj 2024 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.

Prečo je kresba dôležitá? 

Vývinové štádiá kresby

Rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.

„Pozor, nech nejdeš za čiaru.“ – precíznosť vs. motivácia 

Využitie výtvarných techník pri práci s emóciami, jednotlivo aj v skupine.

Prepojenie s jednotlivými časťami pracovného zošita. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.

Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Jak efektivně pracovat s pedagogickou diagnostikou a portfoliem dítěte

Jak efektivně pracovat s pedagogickou diagnostikou a portfoliem dítěte

Datum: 20. 05. 2024 (pondělí) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Marta Balvínová Kryčová, vedoucí učitelka MŠ

Obsah webináře:

1. Metody a typy pedagogické diagnostiky 

2. Nástroje pedagogické diagnostiky a postup při tvorbě vlastního záznamového archu 

3. Portfolio a jeho efektivní vedení 

4. Doporučená literatura a pomůcky 

5. Odpovědi na Vaše otázky 

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ako na etiku v 5. ročníku

Inšpirácie, nápady a tipy na aktivity, metódy a formy práce na hodinách etickej výchovy v 5. ročníku ZŠ

Dátum: 22. máj 2024 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ - špecialista

Obsah webinára: 

Úvod

Predmet etická výchova

ciele, obsah, špecifiká,

štruktúra vyučovacej hodiny

Tematické okruhy v 5. ročníku

Inšpirácie na aktivity v úvodnej časti hodiny

Metódy a formy práce vhodné na nácvik zručností a schopností 

Tipy na hodnotovú reflexiu

Námety na prepojenie so životom 

Záver

Otázky a odpovede

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov etickej výchovy ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD, pre rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Čo treba vedieť o cukrovke?

Všetko dôležité o prevencii a liečbe aj informácie o tom, ako pristupovať k dieťaťu – diabetikovi v školskom kolektíve

Dátum: 23. máj 2024 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: MUDr. Barbora Zoboková, diabetologička

Obsah webinára: 

Ako minimalizovať riziko „získania“ cukrovky?

Aké režimové opatrenia je potrebné dodržiavať, ak ste diabetikom?

Ako pristupovať k dieťaťu – diabetikovi v školskom kolektíve?

Pre koho webinár odporúčame: Pre všetkých, ktorí o túto tému majú záujem.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.