Články

Zubní lekári žiadajú viac financií za výkony hradené zo zdravotného poistenia

Zubní lekári žiadajú viac financií za výkony hradené zo zdravotného poistenia
Množstvo ambulancií si podľa Slovenskej komory zubných lekárov nedostatočné financovanie zo zdravotných poisťovní kompenzuje z čiastočne hradených výkonov, pri ktorých môže pacientovi naúčtovať viac.

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) žiada pre zubné ambulancie viac financií za výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Pri nedofinancovaní môže byť podľa nej ohrozená kvalita aj dostupnosť stomatologickej starostlivosti, a to najmä v odľahlých regiónoch Slovenska. Zástupcovia komory na to poukázali na štvrtkovej tlačovej konferencii.


Úhrady sú dramaticky podfinancované

Úhrady za plne hradené výkony sú podľa komory dramaticky podfinancované a zubní lekári nie sú ľudsky ani profesionálne schopní poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Komora preto žiada okamžité zavedenie nového zoznamu zdravotných výkonov, v ktorom štát určí výkony, ktoré bude hradiť a zreálni ich ceny. „Pre nás je dôležité, aby výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia, boli skutočne ohodnotené tak, aby ambulancia, ktorá vykonáva iba tieto výkony, vedela prežiť,“ uviedol prezident SKZL Igor Moravčík.

Podľa kalkulačného vzorca z roku 2019 by mala ambulancia dostať 120 eur na hodinu. Pri preventívnej prehliadke tak pri aktuálnych platbách od poisťovní majú zubní lekári na dospelého pacienta asi deväť minút a na detského sedem. „Za tento čas musíme pacienta vyšetriť, odkomunikovať, čo sme zistili, objednať ho na ďalšie vyšetrenie, zaevidovať do zdravotnej dokumentácie a ambulanciu pripraviť a dezinfikovať na ďalšieho pacienta,“ vysvetlil zubný lekár Peter Džupa s tým, že to nie je realistické.


Zubné ošetrenie sa stáva nedostupným

Množstvo ambulancií si podľa komory nedostatočné financovanie zo zdravotných poisťovní kompenzuje z čiastočne hradených výkonov, pri ktorých môže pacientovi naúčtovať viac. „V oblastiach s nižšími príjmami to nie je reálne a zubné ošetrenie sa stáva nedostupným, pretože zubní lekári sa koncentrujú v miestach s vyššími príjmami obyvateľstva,“ vysvetlila SKZL. Problematická situácia je podľa nej najmä v Banskobystrickom kraji či v okolí Levíc. Mnohí zubní lekári tiež podľa komory pre nedostatočné financovanie nechcú uzatvárať zmluvy so zdravotnými poisťovňami a pacient si tak starostlivosť musí hradiť sám.


Dopĺňa sa katalóg zdravotných výkonov

Slovenská komora zubných lekárov uviedla, že je v intenzívnom kontakte s Ministerstvom zdravotníctva SR. „Momentálne sa dopĺňa katalóg zdravotných výkonov, ktorý je vo väčšej miere urobený, následne by malo prísť k naceneniu plne hradených výkonov,“ vysvetlil Moravčík. Otázkou však podľa neho zostáva, koľko peňazí bude štát schopný a ochotný na stomatologickú starostlivosť uvoľniť. Komora tiež žiada legislatívnu zmenu, ktorá zubným lekárom umožní splniť podmienky minimálneho personálneho zabezpečenia aj pomocou praktickej sestry - asistent.


Zdroj: SITA (trend.sk)