Články

Poznáme recept, ako úspešne zvládnuť Testovanie

Poznáme recept, ako úspešne zvládnuť Testovanie

Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky či rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a zvládli testy čo najlepšie? Najjednoduchšou cestou je pripraviť ich na to, čo ich čaká. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto".

Presne ako počas Testovania
„Počet otázok, štruktúra testu aj spôsob pýtania sa sú v našich pracovných zošitoch z edície Testovanie pripravené tak, ako budú v skutočnom teste, ktorý žiakov čaká", povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a dodáva: „V našich testoch sme sa zamerali najmä na tie oblasti, ktoré spôsobovali v minulosti žiakom najväčšie problémy." Pre ôsmakov aj deviatakov sú v RAABE k dispozícii testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Najčastejšie chyby žiakov
Mgr. Libuša Bednáriková, jedna z autoriek pracovných zošitov s názvom Testovanie 9 – testy zo slovenského jazyka a literatúry za najväčší problém považuje, že žiaci sa s testami a testovými úlohami stretávajú až tesne pred samotným celoslovenským testovaním, čo u nich môže vyvolať stres a strach z neznámeho. „Najčastejšie omyly vyplývajú zo skutočnosti, že si žiaci dobre neprečítajú zadanie otázky, a preto vyberú nesprávnu odpoveď. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si prečítať aj ukážku", upozorňuje Libuša Bednáriková. Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby žiaci zhodnotili a zvážili všetky možnosti odpovedí, ktoré majú na výber a potom vybrali tú správnu. „Na základe mojej skúsenosti sa žiaci pri testoch s výberom odpovede často veľmi ponáhľali a neprečítali si poriadne ani text ukážky, ani zadanie otázok, čo viedlo k zbytočným chybám", dodáva Libuša Bednáriková. Skúsenejší žiaci pristupujú k testom pozornejšie, čiže najlepšie je testy precvičovať, vtedy odpadá aj strach z neznámeho.

Testovanie 8 Testovanie 8 Testovanie 9 Testovanie 9

Viac informácií o edícii Testovanie nájdete TU.

Druhá stránka Testovania
Už sme si povedali, že v procese prípravy na Testovanie 9 zohráva dôležitú úlohu stres. A práve takéto záťažové situácie sú pre mnohých adolescentov naozajstnou skúškou. Práve pri podobných životných situáciách sa totiž môžu žiaci vyšších ročníkov dostať až na hranu. Je nesmierne dôležité, aby vtedy nezostali sami, aby im niekto pomohol nastaviť ďalšie kroky a postup práce.
Aj s týmto úmyslom vznikla z iniciatívy Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie stránka komposyt.sk ako digitálna platforma, ktorá prináša nielen odborníkom, ale aj rodičom a žiakom pomoc v podobe informácií. Vyhľadávanou sa stala najmä rubrika Čo robiť keď?, ktorá prináša odpoveď napríklad aj v prípade, keď žiak vymeškáva zo školy, keď u neho rodič spozoruje sklony k sebapoškodzovaniu, keď má podozrenie na kontakt s drogami... Aj toto sú javy, ako môže dospievajúci zareagovať na stres zo skúšky, ktorá je vnímaná ako predstupienok k úspešnému štartu na strednú školu, resp. ďalšej príprave na budúce zamestnanie.
Rodičia na stránke komposyt.sk nájdu aj kontakty na odborníkov, na ktorých sa môžu obrátiť, keď nevedia, ako s problémami svojich dietí ďalej.

Viac o stránke komposyt.sk nájdete TU.