Články

Prvé edukačné video pre učiteľov je na svete

Prvé edukačné video pre učiteľov je na svete
Video s názvom Čo (ne)zdieľať a s kým? vzniklo v rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktoré od roku 2022 realizuje OZ European Pedagogical Club v spolupráci so svojimi partnermi.


„Na začiatku projektu, v roku 2022, sme sa zaviazali, že v rámci projektu pripravíme pre učiteľov sériu učebných materiálov, zorganizujeme pre nich nielen online webináre, ale aj školenia naživo a vytvoríme podporné edukačné videá, ktoré takto budú predstavovať naozaj komplexný balík metodickej podpory pre učiteľov smerom k vzťahovej a sexuálnej výchove. S dostatočným zadosťučinením dnes môžeme skonštatovať, že naše záväzky sa nám úspešne darí plniť,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová za OZ European Pedagogical Club.VIDEO O PROJEKTE SI POZRITE TU


Pracovná učebnica Sexuálna a vzťahová výchova

V marci vyšla v EXPOL PEDAGOGIKA moderná pracovná učebnica s názvom Vzťahová a sexuálna výchova 2 pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov. Pracovná učebnica je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl a má 10 tematických celkov. Tvorili ju lektorky s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na školách. Lektorsky jej obsah a vekové prispôsobenie odobrili odborníci z radov pedagogiky, psychológie aj pediatrie a gynekológie.


PRODUKTOVÉ VIDEO SI môžete pozrieť TU


Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.

Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.

Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.

Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.

Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.

Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.

Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.


Kapitoly a aktivity určené pre starších žiakov sú označené príslušnou vekovou kategóriou, pre ktorú sú určené.    


Pracovnú učebnicu si môžete prelistovať TU


Online webináre

Odborné nakladateľstvo RAABE organizuje pre učiteľov bezplatné online webináre od apríla 2020. „V rámci tém sa nevyhýbame ani vzťahovej a sexuálnej výchove,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová. „Uvedomujeme si, že naša aktivita nemôže končiť vydaním učebnice. Práve naopak, to je len začiatok. Hlavne v prípade vzťahovej a sexuálnej výchovy, musíme školám a učiteľom poskytnúť všetku možnú metodickú aj didaktickú podporu.“ Ako dodala, „doteraz boli zrealizované dva online webináre s touto témou a v rámci nich bolo odškolených takmer 350 pedagógov základných a stredných škôl. Učitelia sa asi z celkom pochopiteľných dôvodov obávajú, ako majú pristúpiť k vzťahovej a sexuálnej výchove v školách, ako sa majú so žiakmi zhovárať v triedach na citlivé otázky. Na druhej strane, záujem o naše webináre svedčí o tom, že pedagógovia sa v súvislosti s touto problematikou zaujímajú o podporné materiály, ktoré by im uľahčili prípravu  na vyučovanie a aj priebeh hodiny v školách.“

Záznamy z online webinárov sú pritom po ich skončení voľne dostupné aj širokej verejnosti.


Online webináre si môžete pozrieť už teraz tu:


PREHRAŤ WEBINÁR TU


  

PREHRAŤ WEBINÁR TU


Školenia v piatich mestách Slovenska 

Práve so zámerom poskytnúť pedagógom podporu sa v apríli uskutočnili v rámci projektu aj bezplatné školenia v piatich mestách Slovenska. V Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Bratislave sa učitelia dozvedeli napríklad aj to, ako sa s deťmi rozprávať o porne a rizikách internetu, kde hľadať dôveryhodné zdroje informácií a vzdelávacie materiály ku vzťahovej a sexuálnej výchove, ako informácie, zručnosti a postoje v týchto témach odovzdať deťom.

„Domnievame sa, že práve pedagógovia vykonávajú dôležitú prácu vo výchove a vzdelávaní a sú jednou z najdôležitejších dospelých autorít v živote detí a mladých. Vedomosti, zručnosti a postoje o vzťahovej a sexuálnej výchove potrebujú na to, aby tieto témy do škôl mohli prinášať včas, vekovo vhodne, štandardizovane a kontinuálne,“ povedali lektorky školení: MSc. Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta a MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta.

Učitelia, ktorí sa školení zúčastnili, sa zhodli na tom, že vzťahová a sexuálna výchova má svoje miesto v školách. So žiakmi treba podľa nich hovoriť o tom, ako si majú pestovať zdravé kamarátske vzťahy. 


Edukačné videá

V rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe majú vzniknúť aj štyri edukačné videá pre učiteľov. „Vzdelávacie videá budú slúžiť pedagógom nielen na získanie informácii, ale budú využiteľné v škole priamo na vyučovaní so žiakmi, to isté sa týka aj rodičov. Chceme dosiahnuť, aby dospelí stratili zábrany, získali informácie a zručnosti, konkrétne postupy a aktivity, ako majú s deťmi pracovať, ako sa s nimi zhovárať aj na citlivé témy,“ upozornila Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

V apríli realizátori projektu predstavili prvé edukačné video s názvom Čo (ne)zdieľať a s kým?, ktoré sa týka najmä problematiky sextingu, t.j. (písania o sexe). Niekedy zahŕňa aj posielanie polonahých alebo nahých fotografií, či videí, ako aj návrhy na sexuálnu aktivitu. 


VIDEO si môžete pozrieť TU.


Prostredníctvom videa budú žiaci vedieť:

* Popísať príklady výhod a možných nebezpečenstiev internetu a sociálnych médií.

* Ilustrovať spôsoby, akými môžu byť sociálne siete, internet a telefóny zdrojmi nechcenej sexuálnej pozornosti.

* Identifikovať možnosti, ktorým mládež dôveruje, o sexuálne explicitných správach alebo o sextingu.

K videu lektori pripravili aj metodický materiál pre učiteľa, ktorý prináša pedagógom odporúčaný postup, resp. akési rámcovanie, ako je video možné využiť počas vyučovacej hodiny, ako viesť diskusiu so žiakmi. Metodický materiál takisto obsahuje aj Linky pomoci, na ktoré sa môžu žiaci v prípade potreby a pocitu ohrozenia bez obáv obrátiť.


Metodický materiál si môžu učitelia stiahnuť TU

Podporné materiály pre učiteľov sú voľne dostupné TU Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.


Podpora z Fondu SK-NIC prostredníctvom tohto projektu pomôže šíreniu informácií o dôležitej tabuizovanej téme.