Články

RAABE organizuje WEBINÁRE pre učiteľov

RAABE organizuje WEBINÁRE pre učiteľov
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko počnúc 27. aprílom 2020 začína s organizovaním bezplatných webinárov pre učiteľov a iných pedagogických zamestnancov. Na začiatok sú pripravené štyri webináre na rôzne témy, každý týždeň budú pribúdať nové.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa v tomto náročnom období udržali kontakt s našimi učiteľmi. Preto sme sa rozhodli, že pôvodne plánované jarné školenia v rôznych mestách Slovenska, nahradíme webinármi. Nechceme, aby učitelia prišli o možnosť vzdelávať sa. Veríme, že aj, alebo možno PRÁVE V ČASE dištančného vzdelávania ocenia nové inšpirácie a námety, ako učiť deti v škole, ale aj z domu,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Ako spresnila, prvé RAABE webináre na štyri rôzne témy sa budú konať v týždni od 27. – 30. apríla 2020 podľa nasledujúceho rozpisu:
WEBINÁR č. 1: Keď nejde po anglicky všetko tak, ako by ste chceli

Ako učiť anglický jazyk deti s poruchami učenia a pozornosti na 1. stupni ZŠ

Dátum: 27. apríl 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 

Obsah webinára:

Návody, ako efektívne pracovať so žiakmi 3. a 4. ročníka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým s poruchami učenia a pozornosti.

Tipy na metódy a postupy, ktoré pomáhajú žiakom s poruchami učenia pri výučbe cudzích jazykov na prvom stupni ZŠ.

Nápady, ako viesť žiakov k samostatnosti pri rozvíjaní slovnej zásoby, učení gramatiky a písaní anglických slov a viet.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ, asistenti a špeciálni pedagógovia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.WEBINÁR č. 2: Majstrujeme z domu!

Ako rozvíjať kreativitu a manuálne zručnosti žiakov, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet?

Dátum: 28. apríl 2020 (utorok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.; prodekan pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni 

Obsah webinára:

Námety na aktivity pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ  rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy (technika, biológia, fyzika, matematika), ktoré môžu žiaci efektívne spracovávať aj v rámci domácej výučby a online kooperácie s učiteľom či spolužiakmi.

Ukážky, ako sa elektrický obvod simulovať online, ako nakúpiť potraviny na virtuálny pokrm a chýbať nebude ani jednoduchý experiment deformácie konštrukčného materiálu.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 2. stupni ZŠ - učitelia techniky, fyziky, biológie aj matematiky

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.WEBINÁR č. 3: Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli

Ako rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni ZŠ, špeciálne u malých prváčikov.

Dátum: 29. apríl 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 

Obsah webinára:

Tipy, ako precvičovať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť v prvom ročníku ZŠ.

Nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných a moderných textov a ako viesť žiakov k uvažovaniu o prečítaných textoch.

Ukážky textov, ktoré sú pre žiakov 1. ročníka zaujímavé a motivujú ich k čítaniu.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 1. stupni ZŠ, špeciálni pedagógovia, rodičia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.WEBINÁR č. 4: Ako učiť angličtinu malých školákov?

Nové nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ o tom, ako hravo a pritom efektívne zoznamovať tých najmenších školákov s anglickým jazykom.

Dátum: 30. apríl 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 

Obsah webinára:

Návody, ako jednoduchou a hravou formou zoznámiť prvákov a druhákov s prvým cudzím jazykom.

Tipy na metódy, aktivity a knižky, ktoré pomôžu zvýšiť aktivitu žiakov na hodinách anglického jazyka a ešte ich aj zabavia.

Odporúčania, ako správne používať doplnkové materiály pri práci s heterogénnou triedou.

Námety, ako naučiť deti frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo; kedy a ako začať s počúvaním, hovorením a písaním v anglickom jazyku; ako využiť detské piesne vo výučbe.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.


Všetky RAABE webináre povedú skúsení lektori, s ktorými sa učitelia už mali možnosť stretnúť na bezplatných školeniach, ktoré RAABE pravidelne organizuje po celom Slovensku. Webináre sa budú konať vždy cez aplikáciu ZOOM.

Keďže počet účastníkov na každý webinár je limitovaný, odporúčame zaregistrovať sa hneď a zabezpečiť si tak miesto.

Dovidenia! Tešíme sa vás už čoskoro!