Články

Učte sa gramatiku cudzích jazykov vizuálne!

Učte sa gramatiku cudzích jazykov vizuálne!
Vizuálna metóda predstavuje rýchly a úspešný spôsob učenia sa cudzieho jazyka. Vďaka tomu, že využíva viac ľudských zmyslov – kombinuje informácie z textov a obrázkov – vzniká silnejšia a trvácnejšia pamäťová stopa. Darí sa nám viac na poli jazykov!   

Keď sa učíme cudzí jazyk, narazíme na množstvo nových slovíčok, gramatických časov a pravidiel. Nie je jednoduché si to všetko zapamätať. Preto hľadáme nové spôsoby ako sa učiť cudzí jazyk ľahko a pritom s úspechom. Samoukov angličtiny a nemčiny určite potešia novinky v oblasti vizuálnej metódy od PONS: NAOČTE SA GRAMATIKU PO ANGLICKY/ NOVÁ VIZUÁLNA METÓDA a NAOČTE SA GRAMATIKU PO NEMECKY / NOVÁ VIZUÁLNA METÓDA .

Vo vizuálnej gramatike (AJ aj NJ) nájdete všetky gramatické pravidlá, poučky aj výnimky vysvetlené ďaleko zrozumiteľnejšou formou – cez obrázky, schémy, diagramy. Je určená pre všetkých začiatočníkov a stredne pokročilých (A1 – B2).

Odborníci, ktorí študujú a učia cudzie jazyky mnohokrát aj celý život, odporúčajú učiť sa jazyk prirodzenými cestami. A práve vizuálna metóda využíva vizuálnu pamäť, ktorú máme všetci k dispozícii. Keď to prepojíme so sluchom, zopakujeme si všetky jazykové zručnosti. Ideálne! Čo poviete?

Vizuálnym učením si vytvárame pamäťové stopy na slová a frázy okamžite v cieľovom jazyku. Nie nadarmo sa hovorí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Správne vybraté obrázky dokážu nahradiť zdĺhavé vysvetľovanie, prípadne doslovný preklad v materinskom jazyku.

Vedeli ste tom, že ľudský mozog dokáže vnímať obrázky a vizuálne zobrazenia oveľa rýchlejšie ako text a v skutočnosti na to potrebuje len zlomok sekundy? Prostredníctvom vhodne zvolených obrázkov sa lepšie vryje do pamäte slovná zásoba, komunikácia aj gramatika.