Články

Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je vraj nevyhnutné

Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je vraj nevyhnutné
Štát podcenil situáciu so začlenením ukrajinských detí do vzdelávacieho systému, tvrdí Únia miest Slovenska. Výsledkom je, že deti doteraz neovládajú slovenský jazyk, nedostávajú potrebné vzdelanie, nevedia sa začleniť do spoločnosti a sú náchylnejšie na problémové správanie či psychické poruchy.

Konštatuje to Únia miest Slovenska s tým, že na zhoršujúcu sa situáciu postupne doplácajú samotné mestá a ľudia, ktorí v nich žijú. Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je preto podľa ÚMS nevyhnutné pre rozvoj týchto detí, ako aj pre budúci rozvoj celej spoločnosti.

Únia v tejto súvislosti požaduje urýchlene efektívne a systémové riešenie tak, aby už od septembra nastúpili tieto deti do škôl. Napriek tomu, že Bratislava a okolie nemajú dostatočné kapacity, chýbajúca povinnosť školskej dochádzky je podľa ÚMS latentný problém na celom Slovensku.

Únia sa preto obracia listom na ministerstvo školstva so žiadosťou o stretnutie a rokovanie k tejto téme.

„Situácia u nás je veľmi vážna. Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je nevyhnutné. Keďže v Nitre máme vďaka kontaktnému centru pre cudzincov situáciu dobre zmapovanú, vieme, že už teraz evidujeme zvýšený počet neprispôsobivých a sociálne izolovaných detí, vznikajú tu detské gangy, pribúdajú drogové závislosti i deti so psychickými problémami,“ zdôraznila koordinátorka integrácie cudzincov v meste Nitra Ivona Fraňová.

Podľa expertky ÚMS pre oblasť školstva Márie Wagingerovej je v mnohých mestách a mestských častiach nedostatok voľných miest v školských zariadeniach. Preto je potrebná úzka spolupráca s regionálnymi úradmi školskej správy a ministerstvom, aby sa využili voľné kapacity v okolitých samosprávach

„Zároveň samosprávy potrebujú vedieť, koľko školopovinných detí sa na ich území nachádza a to bez zavedenia povinnej školskej dochádzky a preregistrácie nie je možné,“ doplnila.

Začlenenie ukrajinských detí do vzdelávacieho procesu a do spoločnosti je podľa ÚMS kľúčové pre kvalitu ich života, ako aj pre kvalitu života v spoločnosti. Aj napriek tomu, že aktuálne nie je situácia rovnako alarmujúca v každom meste, zostáva podľa únie len otázkou času, kedy bude miest, ktoré budú nútené tento problém riešiť, pribúdať.


Zdroj: sme.sk

 

TIP PRE ŠKOLY

Pomôcky pre učiteľov, deti aj rodičov

Deťom, ktoré neovládajú náš materinský jazyk, prichádzajú aktuálne pomôcky aj z vydavateľstva RAABE, ktoré zábavnou formou prispievajú k jednoduchšiemu osvojeniu si novej slovnej zásoby a tým uľahčujú žiakom cudzincom adaptáciu v bežnej slovenskej škole. Učitelia majú aktuálne už teraz k dispozícii štyri pomôcky. Tie prinášajú ako metodické poznámky pre učiteľov, tak aj pracovné listy pre samotných žiakov a dokonca aj praktické rady pre rodičov. Ako bonus obsahujú obrázkové pexeso so základnou slovnou zásobou v slovenčine.

   

 

• Pracovné listy s jednoduchými návodmi nielen pre učiteľov, ale aj rodičov.

• Postupné zoznamovanie detí s novými slovami aj pokynmi v slovenčine.

• Množstvo obrázkov pre ľahšie a rýchlejšie zapamätanie.

• Zábavné učenie sa nových slovíčok, tvorba prvých viet v slovenčine, precvičovanie pamäte, grafomotorické zručnosti.

 

Učebné materiály pre ukrajinské deti si už teraz môžete objednať TU