Články

Zorientujeme vás v problematike školských akcií

Zorientujeme vás v problematike školských akcií

V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Výlety, či exkurzie k nim rozhodne patria. Sú niečím, na čo sa tak skoro nezabúda – a to aj vtedy, ak sa nič nevyparatí a všetko ide, ako má. So zámerom, aby všetko išlo ako má, v odbornom nakladateľstve RAABE práve vychádza praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD.


Školské akcie – výlety, exkurzie, jazykové kurzy, adaptačné pobyty žiakov, koncerty, vychádzky... sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu organizovaného školou. Zaradením do plánu práce školy, resp. plánu metodického združenia či predmetovej komisie sa stávajú regulárnou aktivitou školy.

Odborná brožúra je určená pre riaditeľov základných škôl, ale pomôže aj tým riaditeľom, ktorí majú spojenú ZŠ so strednou školou. Cieľom príručky je previesť čitateľa platnými právnymi predpismi a upozorniť na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školských akcií v škole. Prináša všetko čo, kedy a ako je potrebné pripraviť smerom k škole, rodičom, žiakom, zriaďovateľovi. Učiteľom budú nápomocné postupy, rady, vzory plánov a tlačív, ktoré je potrebné pri organizácii školských akcií mať v súvislosti s platnými právnymi predpismi.

„Naše informácie smerujú k motivovaniu riaditeľov základných škôl, učiteľov, triednych učiteľov, ako aj žiakov a ich rodičov k využívaniu školských akcií na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov školských vzdelávacích programov, na upevňovanie žiackych kolektívov," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE.

Súčasťou príručky sú vzory dokumentácie na CD, ktoré sú na priame využitie.

Školské akcie

Školské akcie – exkurzie, výlety, vychádzky...
Autor: Mgr. Tatiana Kizivatová
Počet strán: 62 + CD

trojica brozur

Pripomeňme, že v priebehu novembra 2015 vyšli v odbornom nakladateľstve RAABE ďalšie dve praktické príručky, ktoré majú pedagógom uľahčiť prácu pri organizovaní akcií školou – brožúra ŠKOLA V PRÍRODE a brožúra ŠPORTOVÉ VÝCVIKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE. Súčasťou oboch sú tiež CD so vzormi dokumentácií na okamžité použitie pre pedagógov.