• BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV


TERAZ ZA VÝHODNÚ CENU! Pracovné listy s historickými prameňmi na skúmanie minulosti i prítomnosti a materiál pre učiteľov s návodmi, ako rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci jedného historického javu. Lebo "pravdu" možno mať rôznymi spôsobmi...

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    50,00 € 40,00 €

ks

Popis

Súčasťou BALÍKA NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV je dvojica titulov:

1. Materiál pre učiteľa Pátrame po reči iného

2. Pracovné listy pre žiakov Multiperspektivita v 26 učebných figúrach


Dvojica materiálov prináša učiteľom a predovšetkým žiakom príležitosť diskutovať, keď hlavným nástrojom na vyjadrenie svojich názorov sa stávajú historické písomné pramene, tzv. učebné figúry.

Podľa autora Viliama Kratochvíla sú to práve historické pramene, ktoré „dokážu oživiť výučbu dejepisu prostredníctvom skúmania osobných skúseností jednotlivcov, ich myšlienkových procesov alebo starostí, životných situácií, osudov rôznych ľudí priamo alebo nepriamo zainteresovaných na historických udalostiach, javoch a procesoch.“

Pracovné listy rozvíjajú kritický prístup a kritické myslenie aj interpretačné schopnosti žiakov vo vyšších ročníkoch základnej školy, nižšieho stupňa osemročných gymnázií i na štvorročných gymnáziách, ako aj na stredných odborných školách. A to všetko vďaka skúmaniu pôvodných historických prameňov, keď vo výučbe dejepisu konštruujeme v konkrétnych učebných figúrach, situáciách pre žiakov dvojitú sociálnu perspektívu, dvojitý uhol pohľadov prostredníctvom školských historických písomných i obrazových prameňov.

Učebné figúry predstavujú cvičenia, pracovné listy, pričom má žiak úlohu akéhosi vyšetrovateľa, skúmateľa či detektíva (čo v súčasnosti vo výučbe dejepisu absentuje).

• Pomáhajú prostredníctvom historických prameňov, tzv. učebných figúr pátrať po reči iného – inak mysliaceho a konajúceho.

• Rozvíjajú skúmateľské a interpretačné spôsobilosti, kritický prístup a myslenie žiakov.

• Umožňujú žiakom pravidelne si osvojovať istú mieru pochybností a zodpovedného skepticizmu ako jeden z predpokladov skúmania minulosti.

„Žiačky a žiaci by si mali najmä v gymnaziálnom štúdiu pravidelne osvojovať istú mieru pochybností a zodpovedného skepticizmu ako jeden z predpokladov skúmania minulosti a tieto pochybnosti i skepticizmus majú byť niekedy prítomné aj vo výučbe dejepisu, lebo vyplývajú z využitia a kritického zhodnotenia najrôznejších mnohostranných zdrojov informácií, čo je súčasťou historickej metódy. Parafrázujúc francúzskeho historika Rogera Chartiera, sú to postupy, ktoré majú oscilovať medzi istotou a nepokojom. Konkrétnym vyjadrením takéhoto kognitívneho nepokoja je napríklad dlhodobejšie hľadanie odpovedí na zložitejšiu otázku, prečo ľudia rôznym spôsobom interpretujú históriu.“ doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Výhody pracovných listov, resp. práce s historickými prameňmi:

• rozvíjajú kritické myslenie a kritický prístup žiakov;

• rozvíjajú skúmateľské a interpretačne spôsobilosti;

• nabádajú na osvojovanie si istej miery pochybností a zodpovedného skepticizmu;

• rozvíjajú multiperspektivitu, pluralitu, mnohosť – existuje viacero pohľadov na daný jav,

• historický prameň je tu vnímaný ako nositeľ jedinečnej autentickej ľudskej skúsenosti, ľudského príbehu – teda do hĺbky (čo absentuje v chronologickej výučbe do šírky);

• pramene môžu slúžiť na samostatnú písomnú prácu žiakov;

• využitie v projektovej výučbe;

• využitie pri inscenovaní simulačných hier a hier na sociálne roly.

Teoretické východiská na prácu s učebnými figúrami autor skompletizoval do podoby príručky Pátrame po reči Iného, ktorá spracováva problematiku školských písomných prameňov pre učiteľov, ako prostriedok na rozvoj kritického myslenia a interpretačných spôsobilostí žiakov. „Historické pramene sú nositeľmi jedinečnej autentickej ľudskej skúsenosti, ľudského príbehu, preto sa v istej perspektíve musia stať integrálnou súčasťou našej výučby dejepisu,“ tvrdí Viliam Kratochvíl.


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. – Autor má dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na ZŠ a gymnáziu. V rámci akademického prostredia sa venuje budúcim učiteľom dejepisu. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a tvorbou učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu.

Recenzenti:  

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD. 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná, stredná škola, gymnáziá
Typ produktu materiál pre učiteľa + pracovné listy pre žiakov
Určené pre učiteľov a žiakov na 2. a 3. stupni škôl
Počet strán 94 + 48
Formát 1 x A5 + 1 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná, stredná škola, gymnáziá
Typ produktu materiál pre učiteľa + pracovné listy pre žiakov
Určené pre učiteľov a žiakov na 2. a 3. stupni škôl
Počet strán 94 + 48
Formát 1 x A5 + 1 x A4

Súvisiace produkty

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÝCH ZOŠITOV KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A..

7,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A ..

7,00 €

PÁTRAME PO REČI INÉHO

PÁTRAME PO REČI INÉHO

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

22,00 €

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

28,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

17,00 €