• BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-194-7-2

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM


Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    4,00 € 3,00 €

ks

Popis

dolozka

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

Výhody:

  • Pracovný zošit Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
  • Uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu. 

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor: PhDr. Jana Višňovská

Autori:

Mgr. Katarína Grellnethová
Mgr. Katarína Kubinová
Mgr. Ivana Kuncová
PhDr. Jana Višňovská

OBSAH

  1. ĽUDSKÉ SÍDLA A ICH OKOLIE
  2. MIKROORGANIZMY ŽIJÚCE S ČLOVEKOM
  3. PESTOVANÉ RASTLINY V ZÁHRADÁCH A SADOCH. OVOCNÉ STROMY A KRY
  4. NEŽIADUCE ŽIVOČÍCHY V DOMÁCNOSTI A PRE ČLOVEKA
  5. VČELÁRSTVO, RYBÁRSTVO A RYBNIKÁRSTVO
  6. CHOVATEĽSKY VÝZNAMNÉ VTÁKY A CICAVCE
  7. ŽIVOČÍCHY V OKOLÍ ĽUDSKÝCH SÍDEL
  8. RASTLINNÁ A ŽIVOČÍŠNA BUNKA
  9. NEBUNKOVÉ A JEDNODUCHÉ BUNKOVÉ ORGANIZMY
10. JEDNOBUNKOVÉ ORGANIZMY
11. MNOHOBUNKOVÉ ORGANIZMY
12. STAVBA TELA NEKVITNÚCICH RASTLÍN
13. KOREŇ
14. STONKA
15. LIST
16. KVET
17. PLOD A SEMENO
18. RASTLINNÉ TELO AKO CELOK
19. HUBY S PLODNICOU, INÉ HUBY A LIŠAJNÍKY
20. DROBNÉ VODNÉ ŽIVOČÍCHY – PŔHLIVCE
21. VNÚTORNÉ PARAZITY – PLOSKAVCE A HLÍSTOVCE
22. ŽIVOČÍCHY SO SCHRÁNKOU – MÄKKÝŠE
23. ŽIVOČÍCHY S OBRÚČKAMI – OBRÚČKAVCE
24. ŽIVOČÍCHY S ČLÁNKOVANÝM TELOM – ČLÁNKONOŽCE
25. ČLÁNKONOŽCE – HMYZObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 84
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Počet strán 84
Formát A4

Súvisiace produkty

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Žiak si s pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým..

3,00 € 4,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osem..

1,50 € 4,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osem..

1,50 € 4,00 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osem..

1,50 € 4,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVa..

15,00 €