• CHIRURGIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-106-0

CHIRURGIA


Oblasť chirurgie je veľmi obsiahla a stále pokračuje vo vývoji. Pre všeobecného lekára je však potrebné vedieť sa v nej orientovať. Preto Vám v publikácii autori zhrnuli to najdôležitejšie.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  31,00 € 9,00 €

ks

Popis

Výber kapitol je kompromisom medzi možným a potrebným. Nachádzajú sa tu poranenia a ochorenia, ktoré všeobecný lekár síce nelieči, ale jeho úloha je vo včasnej diagnostike, eventuálne vo vyslovení podozrenia a vo včasnom odoslaní na chirurgické pracovisko. Iste si každý uvedomuje potrebu poznať náhle príhody brušné. Pochybenie môže viesť k ohrozeniu života až k strate pacienta.

V traumatológii zase je potrebné poznať predpokladaný terapeutický postup. V súvislosti s chirurgickými operáciami potrebuje VPL poznať potrebné predoperačné vyšetrenia a prevenciu pooperačnej trombózy. Okrem toho tú nájdete aj časť venovanú laparoskopii, jednodňovej chirurgii, starostlivosti o chronické rany a iné.

Brožúra je súčasťou edície Edičný rad pre všeobecných lekárov.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

 • MUDr. Petr Herle
 • MUDr. Ludomír Brož
 • MUDr. Jan Bürger
 • MUDr. Václav Drahoňovský
 • doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
 • MUDr. Antonín Kalný
 • MUDr. Petr Kessler
 • MUDr. Karel Kostlivý
 • MUDr. Ludvík Winkler

OBSAH

1. Rana, vulnus
2. Fraktúry hornej končatiny
- Zlomeniny kľúčnej kosti
- Poranenie sternoklavikulárneho (SC) skĺbenia
- Poranenie akromioklavikulárneho (AC) skĺbenia
- Zlomeniny lopatky
- Luxácia ramenného kĺbu
- Poranenie šľachy bicepsu
- Zlomeniny proximálneho humeru
- Zlomeniny diafýzy humeru
- Zlomeniny distálneho humeru
- Luxácia lakťa
- Zlomeniny proximálnej ulny
- Zlomeniny proximálneho rádia
- Monteggiova zlomenina
- Zlomeniny diafyzárne
- Galeazziho zlomenina
- Zlomeniny distálneho rádia
- Luxácia karpu
- Zlomeniny člnkovej kosti
- Zlomeniny metakarpov
- Zlomeniny a luxácie prstov
- Poranenie šliach ruky
3. Fraktúry dolnej končatiny
- Zlomeniny panvy
- Zlomeniny acetabula
- Luxácia bedier
- Zlomeniny proximálneho femuru
- Trochanterické zlomeniny
- Subtrochanterické zlomeniny
- Zlomeniny diafýzy femuru
- Zlomeniny distálneho femuru
- Zlomeniny pately
- Poranenie mäkkého kolena
- Zlomeniny proximálnej tíbie
- Zlomeniny diafýzy predkolenia
- Zlomeniny pylónu tíbie
- Distorzia predpätia – poranenie väzivového aparátu
- Zlomeniny predpätia
- Zlomeniny pätovej kosti
- Zlomeniny talu
- Zlomeniny priehlavku, nadprstia a prstov nohy
- Poranenie Achillovej šľachy
4. Zlomeniny chrbtice
5. Zlomeniny rebier
6. Kraniocerebrálne poranenia
- Zlomeniny kalvy – neurokránia
- Zlomeniny lebečnej bázy
- Poranenie mozgu
- Otvorené poranenia mozgu
- Poranenie maxilofaciálneho – tvárového skeletu
7. Polytraumy
8. Termický úraz v ambulancii praktického lekára
9. Náhle brušné príhody
- Zápal slepého čreva – apendicitis suta
- „Klasická akútna apendicitída" v dospelom veku
- Stručné charakteristiky ďalších zápalových NPB
- Črevná nepriechodnosť – ileus
- Mechanický ileus
- Neurogénny ileus
- Cievny ileus
- Úrazové NPB
- Ochorenia napodobňujúce NPB
10. Prietrž, hernia
- Slabinové prietrže
- Stehenná prietrž
- Pupočná a paraumbilikálna prietrž
- Prietrž v jazve
11. Jednodňová chirurgia (JZS)
12. Špecifické problémy laparoskopických operácií
- Ochorenie žlčníka
- Refluxná choroba pažeráka
- Hiátové prietrže
- Slabinové a stehenné prietrže vrátane recidivujúcich
- Pupočná prietrž
- Brušné prietrže, prietrže v jazve po operáciách
- Rozstup priamych svalov brušných, diastáza brušných svalov
- Obezita, metabolický syndróm
- Achalázia
- Operácie pri ochoreniach čriev
13. Chronické rany
- Najčastejšie druhy chronických rán
- Terapeutické prostriedky na lokálnu terapiu chronických rán
14. Predoperačné vyšetrenie, racionálna indikácia

15. Pooperačná prevencia tromboembolickej chorobyObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 218
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 218
Formát A5

Súvisiace produkty

GASTROENTEROLÓGIA

GASTROENTEROLÓGIA

Gastroenterológia je odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením c..

9,00 € 31,00 €

DERMATOVENEROLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

DERMATOVENEROLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Dermatovenerológia sa venuje ochoreniam postihujúcim kožu a pohlavnú sústavu. Vzhľadom na veľký rozs..

9,00 € 31,00 €

OFTALMOLÓGIA

OFTALMOLÓGIA

V publikácii sú zdôraznené základné postupy pri najbežnejších očných problémoch, s ktorými sa všeobe..

9,00 € 31,00 €

KARDIOLÓGIA 1

KARDIOLÓGIA 1

Keďže kardiovaskulárne ochorenia majú dominantné miesto v úmrtnosti obyvateľstva na celom svete a vš..

9,00 € 31,00 €

URGENTNÁ MEDICÍNA

URGENTNÁ MEDICÍNA

Urgentná medicína je oblasť medicíny, ktorú by mal poznať každý lekár. Pokrok v poskytovaní neodklad..

9,00 € 31,00 €

UROLÓGIA

UROLÓGIA

V príručke nájdete veľmi potrebné kapitoly o neodkladných stavoch v urológii, napr. pri poraneniach ..

9,00 € 31,00 €

ANGIOLÓGIA 1 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

ANGIOLÓGIA 1 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Úlohou tejto publikácie je zamerať sa na ostatné európske a americké odporúčania o manažmente chroni..

9,00 € 31,00 €

GYNEKOLÓGIA

GYNEKOLÓGIA

V publikácii nájdete najdôležitejšie problémy, s ktorými sa môžu všeobecní lekári stretnúť v praxi. ..

9,00 € 31,00 €