• CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-491-7

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Click with Friends – Angličtina pre tretiakov ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín angličtiny.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA CLICK WITH FRIENDS PRE TRETIAKOV alebo UČEBNICE CLICK WITH FRIENDS PRE TRETIAKOV MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Metodická príručka poskytuje užitočnú teoretickú a praktickú podporu k učebnici a pracovnému zošitu pre žiakov 3.ročníka: CLICK WITH FRIENDS – Angličtina pre 3. ročník ZŠ

Metodická príručka pre učiteľa je odborným a metodickým sprievodcom v slovenskom jazyku pri práci s učebnicou a pracovným zošitom CLICK with friends – Angličtina pre tretiakov a podporuje profesionálny rozvoj učiteľa. Učiteľom anglického jazyka zjednodušuje nielen prácu s učebnicou a pracovným zošitom, ale aj realizáciu výučby angličtiny tak, aby bola účinná, efektívna, zábavná a časovo zvládnuteľná. 

Metodická príručka, učebnica a pracovný zošit CLICK with friends sú v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie pre cudzie jazyky.


Prínos metodickej príručky pre učiteľov:

• Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny.

• Prináša inšpirácie, ako pracovať s učebnicou a pracovným zošitom CLICK with friends - Angličtina pre 3. ročník základnej školy.

• Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami.

• Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie.

• V úvodnej, všeobecnej časti metodickej príručky sú podrobnejšie informácie o koncepcii učebníc CLICK with friends, ich štruktúra, súbor nápadov, hier a aktivít a pokyny k práci na hodine. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: Mgr. Lucie Krejčí

Autori:

PaedDr. Miluška Karásková

PaedDr. Jiří Šádek

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

 

OBSAH

Podrobný obsah učebnice
O autoroch a ilustrátoroch
Prehľad výstupov RVP
Koncepcia a ciele radu
Súčasti súboru
Materiál a pomôcky
Práca s heterogénnymi skupinami
Súbor nápadov, hier a aktivít
Sprievodca učebnicou   

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 112
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 112
Formát A4

Súvisiace produkty

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV alebo UČEBNIC..

17,00 €

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – UČEBNICA

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – UČEBNICA

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV MÔŽETE Z..

10,00 €

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV M..

6,00 €

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – UČEBNICA

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – UČEBNICA

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2022/10139:2-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČE..

10,00 €

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2022/10139:2-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRA..

6,00 €