Články

Ďalšia várka RAABE a EXPOL webinárov je tu!

Ďalšia várka RAABE a EXPOL webinárov je tu!
Odborné nakladateľstvo RAABE a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pokračujú v organizovaní bezplatných webinárov pre učiteľov. V dňoch 18., 19. a 21. mája 2020 pripravili ďalšie tri nové témy.

Sedem tém a približne 700 odškolených učiteľov – taká je doterajšia bilancia RAABE a EXPOL bezplatných webinárov. „Po úvodných témach, kedy sme sa zamerali na menších žiakov na prvom stupni základných škôl, chceme novými témami podporiť aj učiteľov vo vyšších ročníkoch,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.


V dňoch 18., 19. a 21. mája 2020 sa uskutočnia tieto tri webináre:Webinár RAABE číslo 9: Čítať sa neučíme len na slovenčine!

Ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom v 3. a 4. ročníku nielen na slovenčine, ale aj na prírodovede, matematike, angličtine...

Dátum: 18. máj 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 


Obsah webinára:

Ukážeme si, že čítanie s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. 

Dokážeme si, že čítanie je potrebné prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom a okolitým svetom, ktorý s ním súvisí.

Povieme si o vhodných textoch a materiáloch, ktoré môžeme pri precvičovaní čítania používať v treťom a štvrtom ročníku.

Ponúkneme praktické ukážky práce s textom, ktoré motivujú žiakov k čítaniu.

Prinesieme tipy a nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných textov.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, rodičia a špeciálni pedagógovia


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
Webinár RAABE číslo 10: Aby sme viac vo finančnej gramotnosti nezaostávali

Ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov v základných školách v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti

Dátum: 19. máj 2020 (utorok) o 17:00

Lektor: PaedDr. Mária Kubovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Budmerice 


Obsah webinára:

Oboznámime vás s problematikou výchovy a vzdelávania na podporu rozvoja finančnej gramotnosti, ktorá je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou základného vzdelávania.

Predstavíme materiály, ktoré vám rozvíjanie finančnej gramotnosti uľahčia. 

Ponúkneme úlohy a aktivity na praktické  precvičenie učiva, ktoré povedú žiakov k vyhľadávaniu informácií, naučia ich rozoznávať potrebné od zbytočného, odlíšiť pravdivé  od nepravdivého.

Prinesieme tipy a nové nápady, ako naplniť požiadavku zakomponovania a aplikácie tém finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Poskytneme návody, do akých predmetov finančnú gramotnosť začleniť a aké metódy vo výučbe.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Webinár EXPOL číslo 2: Zdravá výživa alebo Ako  a načo je dobré učiť chémiu?

O tom, ako môže v praxi vyzerať integrované vyučovanie prírodovedných predmetov

Dátum: 21. máj 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Lívia Lichnerová, učiteľka v ZŠ Benkova v Nitre 


Obsah webinára:

Praktické využitie poznatkov o prírodných látkach v našom živote. 

Využitie poznatkov z matematiky a fyziky.

Využitie poznatkov z biológie o zdravom životnom štýle.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 2. stupňa ZŠ


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.