• DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

DIGITÁLNY
ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis


Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú spôsobilé ani po dosiahnutí hraničného veku plniť požiadavky školy.

Aktivity v digitálnom pracovnom zošite sú vhodné najmä pre rozvoj detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli úroveň vhodnú na bezproblémové zaškolenie. Pracovný zošit ponúka variabilné hrové situácie pre zábavný rozvoj spôsobilostí dieťaťa, ktoré podmieňujú jeho úspešný štart v 1. ročníku základnej školy:

• perceptuálno-motorický rozvoj osobnosti dieťaťa – precvičenie drobného svalstva rúk, pohyblivosť prstov, vizuomotorika, elementárne pracovné a technické zručnosti, postreh a zraková diferenciácia, precíznejšie pozorovanie a skúmanie, grafomotorika, počiatočné písanie,

• kognitívny rozvoj osobnosti dieťaťa – rozumové, jazykové, rečové a predmatematické schopnosti, fonematický sluch, predstavivosť, pamäť a pozornosť, tvorivosť v reči,

• sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa - komunikačné schopnosti, sociálna komunikácia, empatia,

• pracovno-motivačný rozvoj osobnosti dieťaťa – integrálna súčasť všetkých troch predchádzajúcich skupín.

Pracovné listy majú uľahčiť prácu pedagógom, ktorí sa programom inšpirujú. Rovnako tým, ktorí deti na úspešný vstup do školy pripravujú individuálne v domácom prostredí, či už zo zdravotných, alebo iných dôvodov. Ciele aktivít sú modifikované k aktuálnemu obsahu predprimárneho vzdelávania a podporené prvkami v súlade s osobnostne orientovanou edukáciou. Umožňujú ponúknuť všetkým deťom veľmi cenné zážitky úspechu. Prostredníctvom netradičných motivačných prostriedkov vedú dieťa nielen k zámernej samostatnej činnosti, ale aj k samostatnému overovaniu správnosti riešenia úlohy, jednoduchšie nazývanej sebakontrola. Prostriedkom na jej realizáciu sú autokorektívne prvky v rôznej podobe, ktoré sú priamo zakomponované v pracovných listoch.


ODBORNÁ GARANCIA


Autorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová


OBSAH

Pracovný zošit ponúka:
• krátky teoretický exkurz do problematiky školskej zrelosti, pripravenosti a spôsobilosti,
• praktickú časť spracovanú v podobe pracovných listov s inštruktážnou tabuľkou so zrozumiteľným návodom, ako s listom pracovať,
• aktivity podporené prvkami osobnostne orientovanej edukácie s variabilnou motiváciu k činnosti, možnosťou autokorekcie,
• aktivity koncipované ako jednoduché problémové úlohy, ktoré sú pre dieťa atraktívne,
• komplexný cielený rozvoj budúceho žiaka – prváka so zameraním na jeho perceptuálno-motorický, kognitívny, sociálno-emiocionálny aj pracovno-motivačný osobnostný progres. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu RAABE DIGITAL
Formát digitálne pracovné listy
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup k interaktívnym pracovným listom

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu RAABE DIGITAL
Formát digitálne pracovné listy
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup k interaktívnym pracovným listom

Súvisiace produkty

DIGI a PRINT KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

DIGI a PRINT KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Kuliferdo – O rok dlhšie v materskej školeKlasick..

10,00 €

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 32 interaktívnych pracovných li..

13,00 €

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných l..

13,00 €

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných li..

13,00 €

DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA

DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA

DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA je digitálny titul určený pre deti vo veku od 4 do 7 rokov. I..

50,00 € 65,00 €