• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-658-5

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

WEBINÁR
Netradične spracovaný pracovný zošit pre žiakov na druhom stupni ZŠ, ktorý obsahuje systematicky usporiadané aktivity na hodiny etickej výchovy podľa ročníkov. V každom ročníku sa riešia v súlade so ŠVP tematické celky: čestnosť, priateľstvo, sebaovládanie a zodpovednosť.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    5,00 € 4,50 €

ks

PopisOdporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO 

METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 5.–9. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*

 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Žiaci sa prostredníctvom aktivít učia, ako sa správať, ako komunikovať s rovesníkmi a dospelými, vyjadriť názor, postoje, zaujať stanovisko či argumentovať. Riešia situácie na vyjadrenie emócií v rôznych podmienkach, na zachovanie sebaúcty, prejavy empatie, zostavujú si vlastné hodnotové rebríčky atď.

Každá téma je rozpracovaná do niekoľkých úloh, v ktorých žiaci pracujú s aktuálnymi príbehmi z reálneho života a školského prostredia, hrajú role, dramatizujú rôzne situácie, vyrábajú postery, schémy, diskutujú. V pracovnom zošite je priestor aj na vyjadrenie vlastných názorov, myšlienok, vytvorenie vlastných poznámok.

VÝHODY:

  • Reflektuje aktuálne školské a celospoločenské etické problémy.
  • Nadväzuje na problémy v ostatných vyučovacích predmetoch.
  • Prináša možnosť používať pracovný zošit počas niekoľkých ročníkov.
  • Podporuje nadväznosť a gradáciu tém, ktoré podporujú rozvoj etickej roviny osobnosti.

Pracovný zošit s metodickými poznámkami vznikol ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k ochrane prírody a láske k nej.

Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.


ODBORNÁ GARANCIA

Recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová 

Autorky: 

doc. PaedDr. Jitka Derková
PhD. Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Svoje poznatky a skúsenosti prepracovali do podoby aktivít, ktoré sú koncipované podľa požiadaviek ŠVP a usporiadané do ročníkov. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne spracovania do podoby učebnej pomôcky pre žiakov druhého stupňa ZŠ. 

OBSAH

5. ročník:
1. Spravodlivá odmena: Kto si zaslúži odmenu? - Čestnosť
2. Oslovovanie: Ako oslovovať dobrého priateľa - Priateľstvo
3. Vlastnosti dobrého kamaráta: Kufor - Priateľstvo
4. Komunikácia medzi priateľmi: Náš spoločný autobus - Priateľstvo
5. Riešenie ťažkých situácií: Jaskyňa - Sebaovládanie
6. Prekonanie strachu: Spiaci lev - Sebaovládanie
7. Ekologický projekt: Strom života - Zodpovednosť

6. ročník:
8. Čestné konanie: Ako byť čestný - Čestnosť
9. Prejavenie súcitu: Čo by mal povedať dobrý kamarát? - Priateľstvo
10. Spoločenská empatia: Spoločenská empatia - Priateľstvo
11. Dynamika emócii: Tlakový hrniec - Sebaovládanie
12. Zodpovedné konanie: Opustené šteniatko - Zodpovednosť
13. Rodina, v ktorej žijem: Práva a povinnosti členov rodin - Zodpovednosť
14. Zodpovednosť:Test zodpovednosti - Zodpovednosť

7. ročník:
15. Klamstvo: Oklamanie učiteľa - Čestnosť
16. Pomoc priateľovi: Čo urobiť - Priateľstvo
17. Priateľstvo: Udržanie priateľstva - Priateľstvo
18. Silné a slabé stránky: Ak chceš, tak do dokážeš - Sebaovládanie
19. Láska a hodnoty: Láska a rebríček hodnôt - Sebaovládanie
20. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami: Rozprávka o nerozhodnej princeznej - Zodpovednosť
21. Pravidlá a hodnoty v rodine: Pravidlá a hodnoty v rodinnom živote - Zodpovednosť

8. ročník:
22. Pravdovravnosť: Motívy môjho konania - Čestnosť
23. Úcta k ľuďom: Môj postoj k... - Čestnosť
24. Dobrý priateľ: Dobrý priateľ - Priateľstvo
25. Empatia: Empatická analýza - Priateľstvo
26. Rebríček hodnôt: Môj rebríček hodnôt - Priateľstvo
27. Fyzické a psychické zdravie: Čo prospieva a čo škodí nášmu zdraviu - Zodpovednosť
28. Materiálne a nemateriálne hodnoty: Konzumizmus - Zodpovednosť

9. ročník:
29. Partnerské vzťahy: Mýty o partnerstve - Čestnosť
30. Roly chlapca a dievčaťa: Roly chlapca a dievčaťa - Priateľstvo
31. Škodlivé vplyvy alkoholu a drog: Príbeh o Laure - Sebaovládanie
32. Konflikty: Riešime konflikty - Sebaovládanie
33. Závislosti: Vieš odolať - Sebaovládanie
34. Voľný čas: Môj voľný čas - Zodpovednosť
35. Zodpovednosť na internete - Youtuber - ZodpovednosťObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Počet strán 64
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETIC..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZA..

15,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKA..

15,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZA..

15,00 €