• FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-805-2

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA (PDF)

WEBINÁR
Metodická príručka pre učiteľa s námetmi, témami a metodickými komentármi, ktoré uľahčujú prácu s pracovnými zošitmi Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník ZŠ a 5. – 9. ročník ZŠ.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  17,00 €

ks

Popis

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ alebo PRACOVNÉHO ZOŠITA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v základných školách a pomáha zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. 

 • objasňuje finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy,
 • vysvetľuje pozíciu koordinátora finančného vzdelávania,
 • opisuje začlenenie finančného vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zhŕňa vybrané metódy a formy práce na vyučovacej hodine,
 • navrhuje priradenie jednotlivých očakávaní k vyučovacím predmetom,
 • obsahuje krátke metodické komentáre v rámci každého ročníka,
 • prináša ďalšie námety na aktivity,
 • uvádza riešenia vybraných úloh oboch pracovných zošitov.

Je spracovaná tak, aby pomohla učiteľom zorientovať sa v problematike finančného vzdelávania. V prvej časti nájdete okrem zdôvodnenia finančného vzdelávania v základnej škole aj návrh činností a úlohu koordinátora pre finančné vzdelávanie. Uvedené sú vybrané metódy a formy vzdelávania, ktoré sa dajú uplatňovať vo finančnom vzdelávaní. Učitelia ocenia priradenie vyučovacích predmetov k jednotlivým očakávaniam (výkonom) Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2. Keďže sa metodická príručka viaže na PZ Finančná gramotnosť (pre 1. aj 2. stupeň ZŠ), v druhej časti sú uvedené správne riešenia vybraných úloh pracovných zošitov, prípadne komentáre a návrhy ďalších aktivít. Pridanou hodnotou je tiež fakt, že obsahuje QR kódy pre rýchlejšie presmerovanie na konkrétnu webovú stránku, s ktorou majú žiaci pracovať.  


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktika

OBSAH

Finančné vzdelávanie v základnej škole
Koordinátor pre finančné vzdelávanie
Začlenenie finančného vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu
Spolupráca
Metódy a formy práce
Obsah finančného vzdelávania
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Zoznam skratiek vyučovacích predmetov
Použitá literatúra 

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu metodická príručka pre učiteľa
Počet strán 60
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu metodická príručka pre učiteľa
Počet strán 60
Formát A4

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

DIGI A PRINT FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Finančná gramotnosť pre 5. – 9. ročník ZŠKlasický..

11,00 €

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

  Digitálny pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a..

7,00 €

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

  Digitálny pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a..

6,00 €

DIGI A PRINT FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

DIGI A PRINT FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník ZŠKlasický..

9,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 2. STUPEŇ ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 2. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

EKONÓMIA V 31 HODINÁCH

EKONÓMIA V 31 HODINÁCH

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/10228:4-A1001Učebnica je spracovaná ako základný učebný tex..

24,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV..

6,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ..

7,00 €