• GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-374-0

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

NOVINKA
Učebnica Geografia pre 7. ročník ZŠ a pre GOŠ (2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom) je ďalšia časť zo série učebníc geografie pre základné školy a GOŠ. Formou spracovania, rozsahom a autorsky nadväzuje na učebnice pre 9. a 8. ročník ZŠ, obsah sa zameriava na fyzicko-geografické a spoločenské usporiadanie Európskeho svetadiela.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    11,00 €

ks

Popis


Didakticky moderne spracovaná učebnica, ktorá reflektuje súčasné fakty, trendy, usporiadanie štátov a tendencie rozvoja svetadiela a jeho častí. Obsahuje texty, rubriky, úlohy na individuálnu a skupinovú prácu, ktoré rozvíjajú logické a kritické myslenie, mapy a ilustračný materiál. Cieľom je sprostredkovať žiakom základné informácie a zaujímavosti o Európe v nadväznosti na postavenie, súčasné dianie a perspektívy rozvoja Európy v celosvetovom kontexte a naučiť ich prostredníctvom pojmových máp zhrnúť nadobudnuté poznatky.

Učebnica je spracovaná tak, aby ju učitelia mohli optimálne využívať pri súčasnej časovej dotácii predmetu (ŠVP 2015), ale zároveň aj ako súčasť VO Človek a spoločnosť (ŠVP 2023) v nadväznosti na ostatné predmety. 


ODBORNÁ GARANCIA:

Recenzenti:

Mgr. Andrea Borcovanová
PaedDr. Miroslava Košťálová
Ing. Iveta Šlosiarová 

Autorka: RNDr. Mária Nogová, PhD.


OBSAH:

Vitajte na poznávacej ceste po Európe

1. Vitajte na poznávacej ceste po Európe

2. Kde sa svetadiel Európa nachádza

3. Sídla v Európe

4. Povrch Európy

5. Podnebie Európy

6. Vodstvo Európy

7. Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo

8. Hospodárstvo

9. Doprava

10. Životné prostredie

11. Cestovný ruch


Rozdelenie Európy na oblasti

12. Rozdelenie Európy na oblasti

13. Štáty Európy v grafike

14. Štáty Európy v obraze  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Rok vydania 2024

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Počet strán 96
Formát A4
Rok vydania 2024

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a osem..

8,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽE..

15,00 €

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymn..

17,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE Z..

5,00 €

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

  Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník Z..

5,00 €

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

  Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a..

5,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽE..

15,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔ..

5,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ..

17,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/11322:4-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

11,00 €