• GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-792-0

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

NOVINKA WEBINÁR
Pracovný zošit geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu pre ôsmakov – Slovensko, Miestna krajina.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    5,00 €

ks

Popis

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: ZOŠIT PRE UČITEĽA ZADARMO.

Pracovný zošit je praktickým doplnením učebnice Geografia 8 – Slovensko konkrétnymi úlohami rôznej typológie a úrovne náročnosti o Slovensku ako celku, jednotlivých krajoch a miestnej krajine. Pre žiaka je to zošit so sériou úloh s názorným a praktickým precvičením učiva o Slovensku z učebnice prostredníctvom rozširujúceho a zážitkového poznávania miestnej krajiny. Pre učiteľa geografie v ZŠ a GOŠ je pomôckou na hodinách a v rámci domácej prípravy žiakov.

Štruktúra je prehľadná a nadväzuje na učebnicu, ale poskytuje priestor aj na praktické využitie aj pri iných učebniciach geografie (od iných vydavateľov). Pracovný zošit je kompatibilný s predpísaným učivom geografie podľa platného ŠVP aj podľa reformy – s nenútenými presahmi do ostatných predmetov VO Človek a spoločnosť. Grafické prvky, odkazy, fotografie a iné prvky sprehľadňujú a podčiarkujú jeho obsah.

Pracovný zošit je pokračovaním série učebníc a PZ na vyučovanie geografie v ZŠ a GOŠ z portfólia vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Modernejšie spracovanie oproti starším učebniciam geografie podčiarkuje aj infografika Slovenska – analytické spracovanie základných demografických a geografických údajov o Slovensku, ktoré môže učiteľ interpretovať podľa vlastného scenára.

Absencia dostatočného vzdelávacieho priestoru (1 h týždenne) a nahustený vzdelávací obsah najmä z pohľadu časovej dotácie predmetu geografia, ako aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov spôsobuje stres vo vyučovaní tohto predmetu. Spracovanie geografie Slovenska cez miestnu krajinu je fenomén, ktorý absentuje v súčasných konkurenčných učebniciach a pracovných zošitoch.

Ďalšou nespornou výhodou bude kvalitný, obsahovo bohatý a inšpiratívny Zošit pre učiteľa. Úlohy, námety a inšpirácie, ktoré séria Geografia 8 a konkrétne tento pracovný zošit prináša, môžu výrazne pomôcť pri prechode na menej kvantitatívne a inšpiratívnejšie vyučovanie geografie v duchu súčasnej doby, rozvoj strategického a tvorivého myslenia žiakov. 

K pracovnému zošitu pre žiakov bude k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit pre žiakov – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.    


ODBORNÁ GARANCIA:


Autori:
  • RNDr. Mária Nogová, PhD.
  • RNDr. Peter Tremboš, PhD.


OBSAH:

Vitajte na poznávacej ceste po Slovensku
Všeobecná charakteristika Slovenska
Poloha Slovenska a našej obce v Európe
Slovensko a naša obec v dejinách
Príroda Slovenska a pozvanie do zaujímavej lokality v našej obci
V slovenských dolinách, nížinách a pohoriach
Podnebie Slovenska
Vodstvo Slovenska a nášho regiónu
Pôdy Slovenska a nášho regiónu
Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska
Prírodné krajinné typy Slovenska a nášho regiónu
Obyvateľstvo a sídla
Hospodárstvo Slovenska a nášho regiónu
Ochrana krajiny na Slovensku a v našom regióne
Premenená krajina
Slovensko v infografike
Spoznávajme Slovensko cez kraje

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Projekt: Učíme mladších žiakov Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 64
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 64
Formát A4

Súvisiace produkty

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

Didakticky moderne spracovaná učebnica, ktorá reflektuje súčasné fakty, trendy, usporiadanie štátov ..

11,00 €

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a osem..

8,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽE..

15,00 €

DIGI GEOGRAFIA 8

DIGI GEOGRAFIA 8

  Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií..

11,00 €

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymn..

17,00 €

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

  Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník Z..

5,00 €

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

  Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a..

5,00 €

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a osem..

8,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽE..

15,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom...

11,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔ..

5,00 €

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 9

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 9

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymn..

17,00 €

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGI GEOGRAFIA 9

  DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripr..

11,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ..

17,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/11322:4-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

11,00 €