• HYGIENA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

HYGIENA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

NOVINKA
Vzdelávací program pre vedúce a vedúcich stravovacích zariadení vo všetkých druhoch škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    80,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Vzdelávací program je zameraný na problematiku školského stravovania, príslušnú legislatívu, hygienické požiadavky na prevádzku a na zamestnancov v zariadeniach spoločného stravovania.


TRVANIE VZDELÁVANIA

10 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia.  


LEKTOR

RNDr. Agneša Rončáková
Ukončila štúdium verejného zdravotníctva a od roku 1983 pracuje na RÚVZ hlavného mesta Bratislava na odbore hygieny detí a mládeže. Pracovala ako vedúca oddelenia na úseku predškolských a školských zariadení. Pravidelne publikuje svoje odborné články založené na praxi z výkonu štátneho zdravotného dozoru v školských stravovacích zariadeniach. Ako lektorka sa zúčastnila školení a prednášok pre študentov SZU v Bratislave, pre vedúce školských jedálni a záujemcov pre prácu v školských stravovacích zariadeniach. V rámci svojej práce vykonáva štátny zdravotný dozor v predškolských, školských, vysokoškolských a stravovacích zariadeniach na území mesta Bratislavy.  


OBSAH VZDELÁVANIA

  • Legislatívne predpisy na úseku hygieny školského stravovania.
  • Hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania.
  • Hygienické požiadavky na pracovníkov v stravovacích zariadeniach.
  • Prevádzkový poriadok stravovacieho zariadenia.
  • Prehľad vykonávanej dennej dokumentácie v zariadení.  


PRE KOHO VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre vedúce a vedúcich školských jedální, ako aj pre ostatných pracovníkov v stravovacích zariadeniach v štátnom alebo súkromnom sektore.
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie školská jedáleň
Typ produktu ďalšie vzdelávanie
Určené pre vedúcich školských jedální, ako aj pre ostatných pracovníkov v stravovacích zariadeniach v štátnom alebo súkromnom sektore.
Trvanie 10 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie školská jedáleň
Typ produktu ďalšie vzdelávanie
Určené pre vedúcich školských jedální, ako aj pre ostatných pracovníkov v stravovacích zariadeniach v štátnom alebo súkromnom sektore.
Trvanie 10 hodín

Súvisiace produkty

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 1

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 1

Ako si vyskladať vzdelávací balík? 1. Vložte si do košíka tento vzdelávací balík v hodnote 100 eu..

100,00 €

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 2

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 2

Ako si vyskladať vzdelávací balík? 1. Vložte si do košíka tento vzdelávací balík v hodnote 200 eu..

200,00 €