Vyhľadávanie

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ


Každý človek sa učí inak, používa rôzne spôsoby osvojovania si poznatkov (adaptačné učenie, asociačn..

10,00 €

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?


V jeho obsahu by nemali okrem základných informácii o žiakovi chýbať všetky požiadavky, aby bol prie..

6,00 €

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?


Aby vytvoril čo najlepšiu atmosféru, musí poznať príčiny zlyhávania žiaka, musí byť veľmi pozorný na..

4,00 €

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV


V článku sa dočítate, ako pravidlá spolužitia vybrať, akými spôsobmi ich zaviesť i ako ich precvičov..

8,00 €

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV


Okrem daných východísk sa v článku nachádzajú aj konkrétne aktivity, ktoré vám pomôžu vybudovať u de..

8,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?


Tento orientačný pozorovací hárok pomáha učiteľovi upriamovať pozornosť na oblasti správania, ktoré ..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?


Pozorovací hárok skúma, do akej miery má dieťa narušené: percepčné, verbálne, lexické..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?


Použitím takéhoto dotazníka môže učiteľ vo veľmi rýchlom čase:zistiť prítomnosť dyslexie u dieťaťa a..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?


Hoci ide len o orientačný hárok, má veľký prínos – vďaka získaným informáciám sa učiteľ vie v správn..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Janka Zajacová ..

4,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA


ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

6,00 €

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 1

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 1


Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s..

22,00 €

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2


Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s..

22,00 €

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY


Brožúra má za cieľ zorientovať riaditeľov materských škôl v problematike organizovania výletov, exku..

17,00 €

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV (ALICE IN THE WONDERLAND)

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV (ALICE IN THE WONDERLAND)


Audio nahrávku si teraz môžete vypočuť pomocou voľne dostupnej aplikácie. Viac informácií nájdete na..

6,50 € 10,00 €

Zobrazenie 31 až 45 z 1306 (88 stránok)