Vyhľadávanie - asistent

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD


Brožúra netradičným spôsobom predstavuje problematiku ADHD a sústredí sa najmä na porozumenie svetu ..

20,00 €

ADHD KROK ZA KROKEM

ADHD KROK ZA KROKEM


Publikácia prináša komplexne spracovanú problematiku ADHD. Prestavuje základné vymedzenie tejto poru..

20,00 €

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY


Asistenti pedagóga sú personálnou posilou pre pedagogické zbory a je potrebné sa zaoberať funkčnosťo..

20,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €

ASISTENT UČITEĽA

ASISTENT UČITEĽA


Hlavnou úlohou asistenta je venovanie sa dieťaťu s poruchou správania podľa pokynov učiteľa tak, aby..

4,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

DIEŤA AUTISTA V ŠKOLE

DIEŤA AUTISTA V ŠKOLE


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIEŤA S ADHD

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIEŤA S ADHD


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 53 (4 stránok)