Vyhľadávanie - cudzin

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE


  Pracovný zošit s metodikou a pracovnými listami pre materské školy je pripravený tak, aby zo..

10,00 €

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE


  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká dot..

10,00 €

GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

GRAMATIKA PRE CUDZINCOV


  Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala,..

10,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INTERKULTÚRNA VÝCHOVA

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INTERKULTÚRNA VÝCHOVA


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

NADANÝ ŽÁK NA 1. STUPNI ZŠ

NADANÝ ŽÁK NA 1. STUPNI ZŠ


Príručka Nadaný žák na 1. stupni ZŠ je praktickou pomôckou pre učiteľov a aj rodičov nadaných žiakov..

20,00 €

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK PRE CUDZINCOV

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK PRE CUDZINCOV


  Slovník je rozdelený do tematických okruhov (napr. škola, rodina...), každá oblasť je uveden..

10,00 €

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV NA ÚZEMÍ SR

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV NA ÚZEMÍ SR


ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Ivana BelovičováOBSAH1. Kategórie cudzincov 2. Cudzinci z člens..

4,00 €

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI EÚ POISTENCOM

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI EÚ POISTENCOM


Uvádzame postupy, ktorých sa je potrebné držať pri poskytovaní starostlivosti:– poistencom SR s bydl..

6,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY


Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vypracoval Štátny pedago..

6,00 €

Zobrazenie 1 až 10 z 10 (1 stránok)