Články

Jazykové školenia priniesli nové nápady ako učiť angličtinu pre prvákov

Jazykové školenia priniesli nové nápady ako učiť angličtinu pre prvákov
Na Slovensko priletel netopier Matt a pri tejto príležitosti dostali možnosť zoznámiť sa s novým konceptom angličtiny pre prvákov aj slovenskí učitelia angličtiny na základných školách prostredníctvom bezplatných školení. 

Nové nápady pre jazyky, tak znel názov jazykovej roadshow, ktorá sa ustutočnila v piatich mestách po Slovensku v priebehu októbra. Spoločne s lektorkou Mgr. Martinou Bednárikovou, MA sa učitelia - jazykári mohli zoznámiť s novým konceptom angličtiny pre I. ročník na základných školách – pracovnou učebnicou MATT The Bat 1 a ďalšími materiálmi na výučbu angličtiny. Na školení si mohli vyskúšať tieto nové prístupy, ako napríklad: 

Žiaci sa nemusia učiť iba izolované slová, ale ihneď od začiatku sa pomocou jednoduchého cudzieho jazyka (angličtiny) učia rozprávať o sebe, ako aj o ďalších témach, ktoré sa ich týkajú.

Vysvetlenie princípov ako osviežiť hodiny angličtiny pre najmenších.

Ako správne zaujať žiakov vo vyšších ročníkoch s rôznymi stupňami znalosti cudzieho jazyka, pomocou doplnkových materiálov, ako napr. hlavolamy, krížovky, hádanky, reálie, príbehy.

Reč bola aj o „kids friendly“ spôsoboch ako učiť správne angličtinu na školách. A to či už s pomocou Matt the Bat pre prvákov , šikovných učebných pomôcok od PONS alebo cudzojazyčnej beletrie LIBRE, ktorá predstavuje vhodný doplnkový materiál pre výučbu cudzích jazykov. 

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko prinieslo na slovenský trh novinku – sériu s názvom MATT the Bat (Netopier Matt, pozn. red.) – Angličtina pre prvákov. Ide o kombináciu viacerých učebných pomôcok, ktoré spoločne predstavujú moderné materiály. Ich ústrednou postavou je netopierik Matt, ktorý sprevádza najmenších žiakov na ich ceste k anglickému jazyku. „MATT the Bat  predstavuje moderného a variabilného sprievodcu pre jazykové vzdelávanie v prvom ročníku na základných školách. Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita, prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy a zároveň integruje CLIL prvky (využíva medzipredmetové vzťahy).  Žiaci sa nebudú učiť iba izolované slová, pesničky a riekanky, ale učia sa pomocou jednoduchej angličtiny rozprávať o sebe, svojej rodine, svojich hračkách, oblečení a témach, ktoré sa ich týkajú. Na svoje si prídu žiaci i učitelia,“ predstavila novú edíciu Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.


V edícii Matt the Bat vyšlo:

MATT the Bat 1 – Pracovná učebnica – Angličtina pre prvákov + CD

MATT the Bat 1 –  Metodická príručka pre učiteľa – Angličtina pre prvákov

MATT the Bat 1 – Materiály na kopírovanie pre prvákov

MATT the Bat 1 – Obrázkové karty pre prvákov


MATT the Bat 1 – Pracovná učebnica – Angličtina pre prvákov + CD

Obsah pracovnej učebnice je koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.

Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.

Špeciálne vytvorená pre prvý kontakt dieťaťa s anglickým jazykom. 

Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).

Obsah pracovnej učebnice časovo rozvrhnutý do 33 hodín (dotácia 1 vyučovacia hodina týždenne na celý školský rok).


AKCIA PRE ŠKOLY*

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1 MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO. 

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.
MATT the Bat 1 –  Metodická príručka pre učiteľa – Angličtina pre prvákov

Metodická príručka pre učiteľa MATT the Bat 1 je odborným a metodickým sprievodcom v slovenskom jazyku pri práci s pracovnou učebnicou MATT the Bat 1 Angličtina pre prvákov a podporuje profesionálny rozvoj učiteľa. 

Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny. 

Prináša inšpirácie, ako pracovať s pracovnou učebnicou MATT the Bat 1 – Angličtina pre prvákov.

Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami. 

Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie.