Články

Je vo vašej škole všetko právne správne?

Je vo vašej škole všetko právne správne?

Už 12. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov škôl a ich zástupcov s názvom ŠKOLA 2019/2020 sa bude tento rok konať 15. októbra 2019 v Bratislave a 22. októbra 2019 v Prešove.
Manažment školy a profesijný rozvoj zamestnancov po novom – Nastavíme vám ten správny kurz. Tak znie podtitul najväčšej riaditeľskej konferencie pre vedenie všetkých typov škôl.

„Konferencia určená všetkým riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. Skrátka pre všetkých, ktorí si chcú nastaviť ten správny kurz – hlavne v tejto dobe, keď sú školy vystavené zmenám hneď z viacerých strán,“ priblížila zameranie konferencie Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, organizátora konferencie.

Ako každý rok, aj tentokrát bude program konferencie venovaný aktuálnym otázkam školskej praxe.


Tematické okruhy konferencie:

1. OBEDY ZADARMO

2. NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

3. PROFESIJNÝ ROZVOJ

4. PERSONÁLNE RIADENIE

 

Zvučné mená prednášajúcich

Vyše 200 účastníkov konferencie sa môže aj tento rok v oboch mestách tešiť na bohatý a hodnotný odborný program. Ako lektori vystúpia ozajstní odborníci vo svojich odboroch, ako napríklad:

·         Ing. Jarmila Belešová, dlhoročná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

·         Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

·         JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej, MŠVVaŠ SR 

·         Ing. Marian Galan, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR

·         Ing. Ján Sládek, terapeut a inštruktor systému Body and Brain, konateľ Body and Brain Slovakia, s. r. o.

·         Darina Výbohová, riaditeľka sekcie profesijného rozvoja, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

·         Ing. Marián Valent, PhD.,  zástupca riaditeľky pre pedagogickú činnosť, Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici

·         Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu školstva, MŠVVaŠ SR

·         Mgr. Iveta Moravcová, vedúca odboru školstva, MÚ Hlohovec


Prihlasovanie

Na stránkach organizátora aktuálne prebieha prihlasovanie na konferenciu až s 50 % zľavou, ktorá platí pre tzv. RAABE verných, t.j. všetkých tých, ktorí sa v minulosti zúčastnili niektorej z RAABE konferencií.


Záujemcovia o absolvovanie konferencie sa môžu prihlásiť tu:

https://www.raabe.sk/skola-2019-2020/prihlaska

 

Všetky informácie o 12. ročníku odbornej konferencie ŠKOLA 2019/2020 sú priebežne aktualizované na stránke https://www.raabe.sk/skola-2019-2020/uvod.