• PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-316-3

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY


Pracovnoprávne vzťahy a personálne riadenie zamestnancov v jednej komplexnej publikácii. Spracováva legislatívnu aj psychologickú stránku zamestnávania zamestnancov, pričom navyše rešpektuje osobitosti personálnej práce v školstve. ZROZUMITEĽNE vysvetľuje povinnosti školy voči zamestnancom. Vysvetľuje, ako právne predpisy z pracovnoprávnej oblasti aplikovať v špecifickom prostredí škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    68,00 €

ks

Popis

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec.

Zamestnávateľ v nej nájde špecifiká rôznych kategórií pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve. Príspevky sú písané zrozumiteľne, orientované vyslovene na potreby školy a ponúkajú príklady zo školskej praxe.  

Výhody:

  • Zorientuje v legislatíve týkajúcej sa pracovnoprávnych vzťahov.
  • Prináša aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do článkov.
  • Upozorní na špecifiká zamestnávania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
  • Objasní pracovnoprávne postavenie riaditeľa a ostatných vedúcich zamestnancov.
  • Poskytuje poradenstvo v pracovno-právnych otázkach formou odpovedí.


ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Ing. Jarmila Belešová – ŠŠI vedúca personálneho odboru

Autori:

Mgr. Ivana Belovičová – Univerzita Karlova Praha
Ing. Mária Pavlíková – Školský úrad Trenčín
JUDr. Danica Bedlovičová – mediátor
Ing. Jarmila Belešová – vedúca personálneho odboru ŠŠI
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. – personálny manažér, TASR 


OBSAH

A Infoservis – legislatíva
A 1 Infoservis
A 2 Legislatíva
A3 Otázky a odpovede
A 4 Interné predpisy

B Vedenie zamestnancov
B 1 Personálna politika
B 2 Komunikácia so zamestnancami

C Kategórie zamestnancov v školstve
C 1 Kariérový systém a profesijný rozvoj
C 2 Pedagogickí zamestnanci
C 3 Nepedagogickí zamestnanci

D Pracovný proces
D 1 Výber a prijímanie zamestnancov
D 2 Vznik pracovného pomeru
D 3 Zmeny v pracovnom procese
D 4 Uvoľňovanie zamestnancov

E Pracovné prostredie
E 1 Pracovné podmienky
E 2 Odmeňovanie a zaraďovanie
E 3 Kolektívne vyjednávanie Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácia min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 946
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácia min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 946
Formát A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT ŠKOLY

MANAŽMENT ŠKOLY

Riaditeľ školy musí v rámci svojej pracovnej pozície vykonávať hneď niekoľko dôležitých funkcií, za ..

65,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

7,00 €

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Aj ukončenie pracovného pomeru musí spĺňať všetky náležitosti tak, ako káže zákon. V článku sa dozvi..

7,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

7,00 €

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer, má niekoľko možností, akým spôsobom tento akt usk..

7,00 €