• KOMENTÁR K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE

KOMENTÁR K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE


V príspevku nájdete povinnosti, ktoré má držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odporúčanie, kedy je lepšie licenciu zrušiť a na aký čas je možné licenciu prerušiť.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    4,00 €

ks

Popis

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.") sa zdravotnícke povolanie vykonáva okrem iného v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, príp. na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, resp. na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ale aj na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
JUDr. Zuzana Macková, PhD. Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Univerzity Komenského
OBSAH
Aké povinnosti má držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe?
Kedy je lepšie licenciu zrušiť?

Na aký čas je možné licenciu prerušiť?Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie
Typ produktu PDF článok
Určené pre
Počet strán 8
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie
Typ produktu PDF článok
Určené pre
Počet strán 8
Formát A5