Články

Konferencia ŠKOLA 2021/2022 - Program

8.00 – 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 
   
9.00 – 9.15 ÚVODNÉ SLOVO: Krok späť a krok vpred
Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi
Konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

 
9.15 – 10.15 BLOK I / REFLEXIA ČASU KORONY
 
Dopady pandémie na vzdelávanie
Michal Rehúš
Centrum vzdelávacích analýz
 
Reforma poradenského systému očami pedagóga
Mgr. Svetlana Síthová
štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
 
10.15 – 11.00 PRESTÁVKA
občerstvenie

   
11.00 – 12.30 BLOK II / PLÁN OBNOVY: VÝZVY A MOŽNOSTI
   
  Príležitosti, možnosti a limity v zmenách kurikula základného vzdelávania
  prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
  profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite, poradca riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu
   
  Nové trendy a plánované zmeny v oblasti profesijného rozvoja
  Ing. Marián Valent, PhD.
  Metodicko-pedagogické centrum v Banskej bystrici, zástupca riaditeľky pre pedagogickú činnosť
   
  Pripravované zmeny v legislatíve v oblasti školstva
  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
 
   
12.30 – 13.45 OBEDNÁ PRESTÁVKA
  obed
   
13.45 – 15.15 BLOK III / PROFESIJNÝ ROZVOJ A ŠKOLY BUDÚCNOSTI 
   
  Riadenie profesijného rozvoja v školách a školských zariadeniach
  PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
 
   
  Príplatok za profesijný rozvoj a podmienky jeho poskytovania
  Ing. Jarmila Belešová
  odborníčka na personalistiku v školstve
   
  Growth Mindset – Myseľ zamerané na rast
  PhDr. Dáša Spillerová, PCC (ICF)
  spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants
  Ladislav Gabčo 
  senior tréner, konzultant, facilitátor a kouč
 
 
15.15 – 15.45 UKONČENIE
tombola