Články

Konferencia ŠKOLA 2021/2022 - COVID-19

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste!
Zúčastnite sa konferencie bez rizika


Na prvom mieste je u nás bezpečnosť. Neustále aktualizujeme zoznam opatrení, noriem a odporúčaní podľa aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku. Pri organizovaní konferencie ŠKOLA 2021/2022 budeme dodržiavať všetky opatrenia tak, ako to odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. PRI ORGANIZÁCII HROMADNÉHO PODUJATIA – KONFERENCIE ŠKOLA 2021/2022 SME SI ZVOLILI VARIANT "KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ" 


VSTUP NA KONFERENCIU, RESP. DO HOTELA POVOĽUJEME PODĽA COVID AUTOMATU KOMPLETNE ZAOČKOVANÝM OSOBÁM*

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.


* Prosíme, aby ste sa pred vstupom do miesta konania konferencie vedeli preukázať potvrdením o očkovaní alebo očkovaní + prekonaní (osoby podľa bodu 3)


PRE ZÁUJEMCOV, KTORÍ NESPĹŇAJÚ PODMIENKY COVID AUTOMATU PRE VSTUP NA KONFERENCIU, PRINÁŠAME MOŽNOSŤ SLEDOVAŤ CELÚ KONFERENCIU ONLINE


ZOZNAM OPATRENÍ V MIESTE KONANIA KONFERENCIE:

  • Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri
  • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
  • Dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení pri podávaní cateringu


V prípade nepriaznivej situácie NEBUDEME TERMÍN KONFERENCIE PRESÚVAŤ. Všetky prednášky budeme v plnom rozsahu vysielať formou ONLINE PRENOSU, a to pre všetkých účastníkov, t. j. bez ohľadu na to, či sa prihlásili na konferenciu v Bratislave v Hoteli Nivy, alebo na online prenos.*


* JEDNOTNÁ CENA PRE VŠETKÝCH ZA ÚČASTNÍCKY POPLATOK : 100 eur/1 osoba