• KULIFERDO TRETIAKOM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-749-9

KULIFERDO TRETIAKOM


Úlohy na opakovanie zo slovenského jazyka a matematiky pre 3. ročník základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 

Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie pre žiakov v období na konci školského roka, cez letné prázdniny a na začiatku nového školského roka.

• Úlohy v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby obsiahli celé učivo slovenského jazyka a matematiky tretieho ročníka základných škôl. 

• Obsah učiva v pracovnom zošite je premiešaný, nie je rozdelený do oblastí. Žiaci si tak aj pri vypracovaní niekoľkých strán zopakujú rôzne učivo.

• Zadania úloh sú jednoducho sformulované, aby žiaci mohli úlohy vypracovať aj samostatne.

• Úlohy sú sprevádzané množstvom obrázkov, aby bola práca s nimi pre žiakov atraktívnejšia. 


BONUS: Prehľadná tabuľka, kde deti nájdu všetko podstatné z písania, čítania, matematiky a geometrie pre 3. ročník ZŠ. 


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: Mgr. Ivana Repová

Autorka: Mgr. Jaroslava Ošťádalová


OBSAH

1. SLOVENSKÝ JAZYK – prostredníctvom úloh si žiaci zopakujú učivo zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ:
• zoradenie slov v abecednom poradí,
• tvorenie slov zo slabikotvorných spoluhlások, delenie slov na slabiky,
• pravopis vybraných a príbuzných slov po spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z,
• tvorenie viet s použitím vybraných a príbuzných slov,
• slovné druhy — podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá,
• všeobecné a vlastné podstatné mená,
• identifikáciu a tvorenie slov s podobným významom (synonymá),
• slová s opačným významom (antonymá),
• formuláciu krátkeho reklamného textu, textu pozvánky na podujatie,
• prirovnania, pranostiky, príslovia a porekadlá,
• ...

2. MATEMATIKA – prostredníctvom úloh si žiaci zopakujú učivo z matematiky a geometrie pre 3. ročník ZŠ:
• násobenie a delenie v obore násobilky do 100 aj s využitím grafického znázornenia a štvorcovej siete,
• slovné úlohy na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100,
• časť celku — polovica, tretina, štvrtina,
• sčítanie a odčítanie jednoduchých príkladov v obore prirodzených čísel do 1 000,
• numeráciu prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000,
• rozlíšenie dvojciferného, trojciferného a štvorciferného čísla,
• spôsoby zaplatenia danej sumy,
• znázornenie času na hodinách,
• zaokrúhľovanie čísla na desiatky, stovky, tisícky podľa pravidiel zaokrúhľovania,
• priamka a bod, rysovanie úsečky danej dĺžky, odhad a meranie dĺžky úsečky,
• jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km),
• zväčšenie rovinného útvaru v štvorcovej sieti,
• kocka (vrchol, hrana, stena), stavba z kociek, plán stavby z kociek,
• ... 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 3., resp. 4. ročníka na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 3., resp. 4. ročníka na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDO PRVÁKOM

KULIFERDO PRVÁKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo prvákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva z písania, ..

6,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14607:5-A2201Príbeh malej Kamilky, ktorá vďaka zábavn..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €